Επιμέλεια: Επίτιμος Αρεοπαγίτης Χρήστος Μπαβέας

Στον Άρειο Πάγο σήμερα υπηρετούν ο Πρόεδρος, ο Εισαγγελέας, οι Αντιπρόεδροι, οι Αρεοπαγίτες και οι Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου.

Τα μέλη του Αρείου Πάγου απολαμβάνουν, όπως όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί, λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία και είναι ισόβιοι, αποχωρούν δε υποχρεωτικά από την υπηρεσία μόλις συμπληρώσουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους (άρθρα 87 παρ. 1 και 88 παρ. 1 και 5 του Συντάγματος).

Mέχρι το 1981 ο Άρειος Πάγος στεγαζόταν στο "ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ" (το Μέγαρο του Ιλίου, δηλαδή της Τροίας), το οποίο αρχικά υπήρξε η κατοικία του διάσημου Γερμανού αρχαιολόγου Ερρίκου Σλίμαν (ο οποίος ενήργησε επιτυχώς ανασκαφές για την αποκάλυψη της Ομηρικής Τροίας), έργο του Γερμανού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ.
 

0 Άρειος Πάγος λειτουργεί σε έξι πολιτικά τμήματα, στα οποία υπάγονται υποθέσεις ιδιωτικού δικαίου (ενοχικού, εμπορικού, κληρονομικού, εμπράγματου, εργατικού δικαίου κλπ.), σε τρία ποινικά τμήματα και σε Ολομέλεια.

0 Άρειος Πάγος δεν ερευνά κατ' ουσίαν την υπόθεση διότι δεν είναι τρίτος βαθμός δικαιοδοσίας. Με την αίτηση αναιρέσεως (όπως ονομάζεται το ένδικο μέσο προσφυγής στον Άρειο Πάγο) φέρεται προς έλεγχο στον Άρειο Πάγο η νομική ορθότητα της αποφάσεως των δικαστηρίων της ουσίας όλης της Ελλάδος.

0 Άρειος Πάγος, με τις αποφάσεις του, εξασφαλίζει την ενότητα της νομολογίας (στην ερμηνεία και την εφαρμογή των νόμων), την οποία ακολουθούν τα κατώτερά του δικαστήρια και συνεπώς την ενιαία αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων.

  

Το δικαστικό μέγαρο φέρει στην πρόσοψή του την επιγραφή "ΘΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ", δηλαδή Μέγαρο της Θέμιδος. Η Θέμις, κατά την μυθολογία, ήταν κόρη του Ουρανού και σύζυγος του Δία, εκπροσωπούσε δε την θεία δικαιοσύνη και την τάξη και ήταν προστάτιδα των καταπιεζομένων. Σύμβολά της ήταν ο ζυγός, ενίοτε το ξίφος και χέρι που κρατούσε το άκρο σκήπτρου. Το σημερινό μέγαρο εγκαινιάσθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 1981.

 

Φωτογραφίες του κτιρίου του Αρείου Πάγου.

Εξωτερικές Όψεις

 

Κεντρική είσοδος

 

Αίθουσα Ολομελείας

 

Ακροατήριο πολιτικών υποθέσεων

 

Αίθουσα διάσκεψης Ολομελείας

 

Γραφείο Προέδρου