Ιωαννα Κλάπα (Από 28/7/2023)  

Η Ιωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα του Αγησιλάου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1958. Είναι έγγαμη και μητέρα δύο τέκνων. Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα. Εισήλθε στο δικαστικό κλάδο το έτος 1984 και αρχικά διορίστηκε ως Έμμ. Πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Προήχθη στο βαθμό του Πρωτοδίκη το έτος 1986 και τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας. Ακολούθως το έτος 1987 μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πειραιά, όπου υπηρέτησε έως το έτος 2001, οπότε και προήχθη στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας της ως Πρόεδρος Πρωτοδικών υπηρέτησε στο Πρωτοδικείο Κέρκυρας το έτος 2002, στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων το έτος 2003, μέχρι και το έτος 2006 στο Πρωτοδικείο Λευκάδας. Προήχθη στο βαθμό του Εφέτη το έτος 2007 και τοποθετήθηκε στο Εφετείο Κρήτης. Στη συνέχεια μετατέθηκε στο Εφετείο Πατρών, ακολούθως στο Εφετείο Ιωαννίνων και το έτος 2012 στο Εφετείο Αθηνών, όπου υπηρέτησε έως το έτος 2017, οπότε προήχθη στο βαθμό του Προέδρου Εφετών. Στις 15 Ιουνίου 2020 προήχθη στο βαθμό του Αρεοπαγίτη, εμφανίστηκε και ανέλαβε τα καθήκοντά της στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 και τοποθετήθηκε στο Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου.

Επελέγη ως Πρόεδρος του Αρείου Πάγου στις  27 Ιουλίου 2023.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της συμμετείχε σε επιστημονικά συνέδρια και συναφείς εκδηλώσεις νομικών φορέων.

Μαρία Γεωργίου (2/7/2021 έως 30/6/2023)  

Η Μαρία Γεωργίου του Μιχαήλ γεννήθηκε στη Χαλκίδα στις 7 Δεκεμβρίου 1956. Είναι διαζευγμένη και μητέρα ενός τέκνου. Μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής της στη Χαλκίδα το έτος 1974 εισήλθε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε το πτυχίο της το έτος 1979. Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα. Αφού έλαβε άδεια Δικηγόρου μετά από πρακτική άσκηση, εισήλθε στο δικαστικό κλάδο τον Ιούνιο του 1983 κατόπιν διαγωνισμού. Με βάση την βαθμολογία της κατετάγη στην πρώτη δεκάδα των τριακοσίων και πλέον επιτυχόντων. Αρχικά διορίστηκε ως Έμμ. Πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Στο βαθμό όμως αυτό με πράξη του τότε Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών άσκησε καθήκοντα Πρωτοδίκη στο τμήμα αυτοκινήτων. Προήχθη στο βαθμό του Πρωτοδίκη το έτος 1985 και τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας της στον βαθμό αυτό υπηρέτησε σε όλα σχεδόν τα τμήματα και παράλληλα ασκούσε καθήκοντα και ποινικού Δικαστή. Ακολούθως το έτος 1998 προήχθη στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και υπηρέτησε στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας έως 16-12-1998. Στη συνέχεια μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου υπηρέτησε έως 11-9-2003. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας της ως Πρόεδρος Πρωτοδικών υπηρέτησε σε τμήματα μισθωτικών διαφορών, ασφαλιστικών μέτρων, εμπράγματου δικαίου και παράλληλα δε ασκούσε και καθήκοντα ποινικού Δικαστή. Προήχθη στο βαθμό του Εφέτη και τοποθετήθηκε στις 1-8-2003 στο Εφετείο Αιγαίου έως 14-9-2004. Στη συνέχεια  μετατέθηκε στο Εφετείο Αθηνών, όπου υπηρέτησε σε τμήματα ενοχικού δικαίου, ποινικού δικαίου, οικογενειακού δικαίου έως τις 11-9-2013, οπότε προήχθη στο βαθμό του Προέδρου Εφετών και τοποθετήθηκε στο Εφετείο Αθηνών, όπου υπηρέτησε σε τμήματα ενοχικού δικαίου, αυτοκίνητα, με παράλληλα καθήκοντα και ποινικού δικαστή έως τις 19-4-2017. Στις 22 Μαρτίου 2017 προήχθη στο βαθμό του Αρεοπαγίτη, εμφανίστηκε και ανέλαβε τα καθήκοντά της στις 19-4-2017 και τοποθετήθηκε στο ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου. Στις 2 Ιουλίου 2020 προήχθη στο βαθμό του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου και τοποθετήθηκε ως Πρόεδρος στο Ε΄ ποινικό Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπου άσκησε τα εν λόγω καθήκοντά της.

Επελέγη ως Πρόεδρος του Αρείου Πάγου στις 30-6-2021.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της συμμετείχε σε επιστημονικά συνέδρια και συναφείς εκδηλώσεις νομικών φορέων. 

 

Αγγελική Αλειφεροπούλου (1/7/2020 - 30/6/2021)  

Η Αγγελική Αλειφεροπούλου γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας στις 29-8-1954. Είναι έγγαμη και μητέρα ενός τέκνου. Μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσής της στο Αρσάκειο, από όπου αποφοίτησε με άριστα, εισήλθε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε το πτυχίο της το έτος 1977, βραβευθείσα με τιμητικούς τίτλους υποτρόφου του Ι.Κ.Υ. Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα και καλά την Ιταλική. Αφού έλαβε άδεια Δικηγόρου μετά από πρακτική άσκηση, εισήλθε στο δικαστικό κλάδο τον Αύγουστο του 1979, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε σχετικό διαγωνισμό και διορίστηκε ως Έμμ. Πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Προήχθη στο βαθμό του Πρωτοδίκη το έτος 1981 και τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Σπάρτης, ακολούθως δε υπηρέτησε στο Πρωτοδικείο Αθηνών επί δεκατέσσερα έτη, σε τμήματα αυτοκινητικών διαφορών, εργατικών διαφορών, εμπραγμάτου δικαίου, οικογενειακού δικαίου, εφέσεων, διατροφών και ενοχικού δικαίου, ασκώντας παράλληλα και καθήκοντα ποινικού δικαστή. Το έτος 1996 προήχθη στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και υπηρέτησε στο Πρωτοδικείο Λαμίας, όπου, εκτός των δικαστικών της καθηκόντων επί πολιτικών, ποινικών και υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων, άσκησε συγχρόνως καθήκοντα Προϊσταμένης των υπηρεσιών του Πρωτοδικείου και στη συνέχεια μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου υπηρέτησε σε τμήμα ενοχικού δικαίου, ασκώντας παράλληλα και καθήκοντα ποινικού δικαστή. Το έτος 1999 προήχθη στο βαθμό του Εφέτη και υπηρέτησε στο Εφετείο Αθηνών (επί οκτώ περίπου έτη) και μετέπειτα στο Εφετείο Πειραιώς, σε πολιτικά τμήματα, ασκώντας παράλληλα και καθήκοντα ποινικού δικαστή. Το έτος 2008 προήχθη στο βαθμό του Προέδρου Εφετών και τοποθετήθηκε στο Εφετείο Κέρκυρας, όπου, εκτός των δικαστικών της καθηκόντων επί πολιτικών και ποινικών υποθέσεων, διετέλεσε Προϊσταμένη των υπηρεσιών του άνω Εφετείου, ακολούθως δε υπηρέτησε στο Εφετείο Αθηνών, σε τμήμα εργατικών διαφορών, με παράλληλα καθήκοντα ποινικού δικαστή και κατόπιν στο Εφετείο Πειραιώς, ασκώντας αποκλειστικά καθήκοντα Διευθύνουσας στο εν λόγω Εφετείο. Το έτος 2012 προήχθη στο βαθμό του Αρεοπαγίτη και αρχικά εντάχθηκε στο Β2 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, ενώ στη συνέχεια υπηρέτησε στο Ε΄ Ποινικό Τμήμα. Το έτος 2017 προήχθη στο βαθμό του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου και τοποθετήθηκε ως Πρόεδρος στο Ζ΄ Ποινικό Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπου άσκησε τα εν λόγω καθήκοντα επί τριετία.
Επελέγη ως Πρόεδρος του Αρείου Πάγου στις 30-6-2020.
Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της παρακολούθησε προγράμματα επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και συμμετείχε σε επιστημονικά συνέδρια και συναφείς εκδηλώσεις νομικών φορέων.

Ιωσήφ Τσαλαγανίδης (Από 4/9/2019 - 30/6/2020)  

Ο Ιωσήφ Τσαλαγανίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Είναι έγγαμος και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με άριστα και μιλάει αγγλικά και γερμανικά. Εισήλθε στο δικαστικό κλάδο το έτος 1979 και διορίστηκε ως Δικαστικός Πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Πειραιά. Προήχθη στο βαθμό του Πρωτοδίκη το έτος 1981 και τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Λαμίας και στη συνέχεια στο Πρωτοδικείο Πειραιά. Το έτος 1994 προήχθη σε Πρόεδρο Πρωτοδικών και τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Πειραιά. Το έτος 1999 προήχθη στο βαθμό του Εφέτη και τοποθετήθηκε στο Εφετείο Αθηνών. Το έτος 2008 προήχθη στο βαθμό του Προέδρου Εφετών και τοποθετήθηκε στο Εφετείο Αιγαίου και μετέπειτα στο Εφετείο Αθηνών όπου και υπηρέτησε έως το έτος 2012, οπότε και προήχθη στο βαθμό του Αρεοπαγίτη και εντάχθηκε στο Α2 Πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Το έτος 2018 προήχθη στο βαθμό του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου και τοποθετήθηκε ως Πρόεδρος στο Α2 Πολιτικό Τμήμα.

Στις επιστημονικές εργασίες που έχει συγγράψει συγκαταλέγονται οι εξής:
1) «Το Ναυτικό Ατύχημα» Εισήγηση το 1997 στο Γ΄ Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου στον Πειραιά,
2) «Ο Περιορισμός της ευθύνης του πλοιοκτήτη» Εισήγηση το 1998 στην 4η Ελληνοκυπριακή Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων για το Δίκαιο της Θάλασσας & το Ναυτικό Δίκαιο στη Ρόδο,
3) «Ευθύνη από τις Διαπραγματεύσεις» Νομολογιακή Αντιμετώπιση, Εισήγηση το 2009 σε Ημερίδα της Ένωσης Αστικολόγων στην Αθήνα,
4) «Υιοθεσία» Νομολογιακή Αντιμετώπιση, Εισήγηση το 2011 στο Συνέδριο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στην Καβάλα.

Βασίλειος Πέππας (Από 18/9/2017 έως  30/6/2019)

Ο Βασίλειος Γ. Πέππας γεννήθηκε στη Σέριφο Κυκλάδων το έτος 1952. Είναι Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και γνωρίζει καλά την αγγλική και τη γερμανική γλώσσα.

Εισήλθε στο δικαστικό κλάδο το 1979, μετά από επιτυχή συμμετοχή στο διαγωνισμό Δικαστικών Παρέδρων και διορίσθηκε ως Δικαστικός Πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Πειραιά. Προήχθη στο βαθμό του Πρωτοδίκη το έτος 1981 και τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Κοζάνης. Το έτος 1982 μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βέροιας και στη συνέχεια στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου άσκησε καθήκοντα τακτικού ανακριτή, την περίοδο 1985-1987 και καθήκοντα Εισηγητή Πτωχεύσεων, την περίοδο 1992-1993. Το έτος 1996 προήχθη σε Πρόεδρο Πρωτοδικών και τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας αρχικά και το έτος 1997 στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου το έτος 1998 διετέλεσε υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση 21 σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Το έτος 1999 προήχθη στο βαθμό του Εφέτη και τοποθετήθηκε στο Εφετείο Ναυπλίου. Το έτος 2000 μετατέθηκε στο Εφετείο Αθηνών, όπου εξελέγη και διετέλεσε αναπληρωματικό μέλος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, για την τριετία από 1.10.2008 έως 30.9.2011. Το έτος 2009 προήχθη στο βαθμό του Προέδρου Εφετών και τοποθετήθηκε στο Εφετείο Αθηνών. Το έτος 2013 προήχθη στο βαθμό του Αρεοπαγίτη και εντάχθηκε στο Α2 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια στο Α1 Πολιτικό Τμήμα.  Στις 9 Μαΐου 2019 αναγορεύτηκε επίτιμος Διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης

  • Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, με θέμα «Ποινικό δίκαιο σήμερα: Μέσο προστασίας ή μέτρο ελευθερίας», 23-25.10.2007

  • Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, με θέμα «Εγκληματικότητα και Κράτος Δικαίου», 4-6.11.2009.

  • Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, με θέμα «Οικονομικό έγκλημα», 7-9.2.2011

  • Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, με θέμα «Η δικαστική προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου κατά την Ε.Σ.Δ.Α.», 29-30.11.2012

Άλλες υπηρεσιακές και επιστημονικές δραστηριότητες

  • Μέλος της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κύρωση της Σύμβασης της Χάγης του 1996, σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο κλπ. σε θέματα γονικής μέριμνας και μέτρων προστασίας των παιδιών

  • Συμμετοχή σε συνάντηση δικαστών από 15 κράτη μέλη που διοργάνωσε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Λουξεμβούργο στις 14-15.10.1996

  • Ορισμός ως εκπροσώπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη σύσκεψη για την κατάρτιση εθνικής νομοθεσίας για την αστική ευθύνη σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος και σύνταξη σχεδίου προτάσεως.

  • Συμμετοχή σε συνέδριο που διοργάνωσε η Παγκόσμια Τράπεζα (THE WORLD BANK) στην Αθήνα, 12-14.4.2011

  • Συμμετοχή σε συνάντηση δικαστών από τα ανώτατα δικαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διοργάνωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο στις 17-19.11.2014

Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου (Από 1/7/2015 έως 30/6/2017)

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1950

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΧΑΛΚΙΔΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: έγγαμος, με  τρία τέκνα.

ΠΤΥΧΙΟ: Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του

Πανεπιστημίου Αθηνών.

METΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: στο Παρίσι, Πανεπιστήμιο Paris ΙΙ, Σορβόννη, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (D.S.U.).

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:  Γαλλικά και Αγγλικά, πολύ καλά

 

Εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα το 1975 και προήχθη σε Πρόεδρο Πρωτοδικών, το 1992, σε εφέτη το 1996 και σε Πρόεδρο Εφετών το 2005. Μετά την προαγωγή της σε Αρεοπαγίτη , από το 2008 μέχρι το 2014 υπηρέτησε στο Δ’ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου. Το 2014 προήχθη σε Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και προήδρευσε του ίδιου αυτού τμήματος. Την 1-7-2015 ανέλαβε την Προεδρία του Αρείου Πάγου. Κατά το χρονικό διάστημα από 27-8 έως 21-9-2015 ανέλαβε τα καθήκοντα της Υπηρεσιακής Πρωθυπουργού σύμφωνα με το άρθρο 37§3 του Συντάγματος και στις 22-9-2015 επανήλθε στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

Συμμετείχε σε πολλά Ευρωπαϊκά και Διεθνή Συνέδρια, σε θέματα σχετικά με το Δίκαιο και με τη Λειτουργία της Δικαιοσύνης ως εκπρόσωπος του Αρείου Πάγου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) κατά τις δύο τελευταίες θητείες (2012-2014, 2014-2016), ενώ είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕ τα τελευταία δεκαπέντε (15) χρόνια. Επίσης, είναι μέλος της Ένωσης Αστικολόγων & της Ένωσης Δικονομολόγων.  

Διδάσκει επί έξι (6) χρόνια στην Εθνική Σχολή Δικαστών (Αστικό Δίκαιο).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

    α) «Το αστικό Δίκαιο και η Προστασία του Περιβάλλοντος», εισήγηση στο Συνέδριο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, 1997.

    β) «Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης», εισήγηση στο συνέδριο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, 2001.

    γ) «Η αγωγή (εξ αναγωγής) του ασφαλιστή κατά των ασφαλισμένων προσώπων, σε περίπτωση εξαίρεσης από την ασφαλιστική κάλυψη», εισήγηση στο Συνέδριο της Ένωσης Νομικών Δικαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης και Ασφάλισης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Τ.Α), 2011.

    δ) «Ποιος δεν θεωρείται τρίτος και δεν δικαιούται αποζημίωσης από τον ασφαλιστή, άρθρο 6§2 και άρθρο 7 του Νόμου 489/1976», εισήγηση στο Συνέδριο της Ένωσης Νομικών Δικαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης και Ασφάλισης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Τ.Α), 2012

    ε) « Δικαστική Μεσολάβηση» Εισήγηση στο Συνέδριο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, 2013.

   στ) Θέματα από την πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου, στις διαφορές αποζημίωσης, από τροχαία ατυχήματα, Συνέδριο Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου, 2014.

 

Αθανάσιος Κουτρομάνος (Από 12/8/2014 έως 30/6/2015)

Γεννήθηκε στο Νεοχώρι Καρδίτσας το έτος 1948. Είναι έγγαμος με δύο τέκνα.

Έλαβε απολυτήριο κλασσικού λυκείου της Καρδίτσας κατά το έτος 1966. Έλαβε πτυχίο της Νομικής Σχολής Αθηνών κατά το έτος 1971. Μετά την εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας έλαβε επιτυχώς μέρος, ως ασκούμενος δικηγόρος, στις οικείες εξετάσεις και διορίσθηκε δικαστικός πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Στη συνέχεια υπηρέτησε κατά σειρά:

Στο Πρωτοδικείο Πύργου Ηλείας επί τέσσερα έτη ως πρωτοδίκης. Στο Πρωτοδικείο Πειραιώς επί δέκα έτη ως πρωτοδίκης (σε τμήμα εργατικού και ναυτεργατικού δικαίου, σε τμήματα ναυτικού δικαίου, ως ανακριτής επί τέσσερα έτη και ως εισηγητής πτωχεύσεων επί δύο έτη).

Στο Πρωτοδικείο Βόλου ως πρόεδρος πρωτοδικών επί τρία έτη. Στο Εφετείο Δωδεκανήσου, επί τρία έτη ως εφέτης.

Στο Εφετείο Λαρίσης επί έξι έτη ως εφέτης. Στο Εφετείο Αθηνών (σε τμήμα ενοχικού δικαίου) επί ένα έτος ως εφέτης. Στο Εφετείο Θεσσαλονίκης επί δύο έτη (σε τμήμα ιδιωτικών διαφορών του δημοσίου και σε ποινικό τμήμα).

Στον Άρειο Πάγο υπηρετεί από το έτος 2006 ως αρεοπαγίτης επί πέντε έτη (σε τμήμα ενοχικού, εμπορικού, οικογενειακού δικαίου και αναγκαστικής εκτέλεσης) και ως αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου επί τρία έτη στο ως άνω πολιτικό τμήμα.

Επελέγη ως Πρόεδρος του Αρείου Πάγου την 12η Αυγούστου 2014.

Χειρίζεται καλώς την αγγλική και μετρίως τη γερμανική γλώσσα.

 

Μιχαήλ Θεοχαρίδης (Από 8/8/2013 έως 30/6/2014)

 Γεννήθηκε στις Αγραπιδιές του Δήμου Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας το έτος 1947. Είναι έγγαμος, με δύο τέκνα. Μετά τις γυμνασιακές  σπουδές του, φοίτησε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την οποία αποφοίτησε το έτος 1971. Την 1-8-1973 διορίσθηκε Ειρηνοδίκης και τοποθετήθηκε στο Ειρηνοδικείο Σαππών Ν. Ροδόπης, όπου υπηρέτησε μέχρι το έτος 1974. Στις 23-7-1974, έπειτα από επιτυχή συμμετοχή του στο διενεργηθέντα  σχετικό διαγωνισμό Εμμίσθων Παρέδρων, στον οποίο κατετάγη τρίτος, διορίσθηκε Πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Έβρου. Υπηρέτησε διαδοχικά, ως  Πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Έβρου  (1974-1976), ως Πρωτοδίκης στα Πρωτοδικεία Ροδόπης, Καβάλας, Θεσσαλονίκης (έτη 1976-1980, 1980-1988 και 1988-1990, αντίστοιχα), ως Πρόεδρος Πρωτοδικών στα Πρωτοδικεία Βέροιας  και Θεσσαλονίκης (έτη 1990-1992 και  1992-1993, αντίστοιχα), ως Εφέτης στο Εφετείο Θεσσαλονίκης (έτη 1993-2004) και ως Πρόεδρος Εφετών στα Εφετεία Λαμίας και Λάρισας   (έτη 2004-2005 και 2005-2006, αντίστοιχα).

Στο βαθμό του Αρεοπαγίτη προήχθη τον Ιούνιο του έτους 2006  και του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου στις 8-7-2010.

Συμμετείχε ενεργώς στο Διδακτικό Προσωπικό της Εθνικής Σχολής  Δικαστικών Λειτουργών, όπου δίδαξε  Εμπορικό Δίκαιο κατά τα έτη 1997-1999 και Αστικό Δίκαιο (Εμπράγματο- Κληρονομικό) κατά τα έτη 2004-2005 και 2009.  Υπήρξε τακτικό μέλος της Επιτροπής, που διενήργησε κατά το  έτος 2010 τον Εισαγωγικό Διαγωνισμό στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης. Τυγχάνει Επιστημονικός Συνεργάτης του νομικού περιοδικού «Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας». Τον Ιανουάριο του έτους 2012 τοποθετήθηκε, μετά από ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, θέση στην οποία υπηρέτησε μέχρι το Μάϊο του 2013.  Κατά το διάστημα της θητείας του στην Εθνική Σχολή  διοργάνωσε δεκαέξι (16) σεμινάρια επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών, στα οποία  έλαβε ενεργό μέρος, εκπροσώπησε τη Σχολή σε  Συνέλευση των Σχολών Δικαστών Ευρωπαϊκών Χωρών στην Κοπεγχάγη και, στα πλαίσια διμερούς συνεργασίας της Σχολής με την Ακαδημία Δικαιοσύνης της Τουρκίας, ηγήθηκε Αντιπροσωπείας δικαστών από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της Χώρας κατά τις συναντήσεις της με Αντιπροσωπεία της Τουρκικής Ακαδημίας Δικαιοσύνης, στην Άγκυρα και τη Θεσσαλονίκη.

 

Ρένα Ασημακοπούλου (Από 18/7/2011 έως 30/6/2013)

Γεννήθηκε στην Κοινότητα Χατζή Πυλίας Μεσσηνίας το έτος 1946. Έλαβε απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου της Κοινότητας Χατζή Πυλίας Μεσσηνίας κατά το έτος 1964. Το ίδιο έτος (1964) εισήχθηκε στη Νομική Σχολή Αθηνών. Μετά την αποφοίτηση διορίσθηκε το έτος 1969, βοηθός Εισηγητού Δικαστού και υπηρέτησε στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας, Κατά το έτος 1972 έλαβε επιτυχώς μέρος ως βοηθός εισηγητού στις οικείες εξετάσεις και διορίσθηκε δικαστικός πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στη συνέχεια προήχθηκε: α) Το έτος 1974 στο βαθμό του πρωτοδίκη και υπηρέτησε στα Πρωτοδικεία: Μεσολογγίου (επί ένα και μισό περίπου έτος), Πατρών (επί έξι περίπου μήνες), Κορίνθου (επί πέντε περίπου έτη) και Αθηνών (επί πέντε έτη), β) Το έτος 1985 στο βαθμό του προέδρου πρωτοδικών και υπηρέτησε στα Πρωτοδικεία Σπάρτης (επί ένα και μισό έτος περίπου) και Αθηνών (επί τέσσερα έτη), γ) Το έτος 1990 στο βαθμό του Εφέτη και υπηρέτησε στο Εφετείο Θεσσαλονίκης (επί δύο έτη περίπου) στο τμήμα ενοχικού και εμπορικού δικαίου και στο Εφετείο Αθηνών (επί έντεκα περίπου έτη) στο τμήμα ενοχικού και εμπορικού δικαίου και σε τμήμα βουλευμάτων, δ) Το έτος 2003 στο βαθμό του προέδρου εφετών και υπηρέτησε στο Εφετείο Θεσσαλονίκης (έξι μήνες περίπου) στο τμήμα βουλευμάτων και στο Εφετείο Αθηνών (δύο έτη περίπου) στο τμήμα του ενοχικού και εμπορικού δικαίου, ε) Το έτος 2005 στον βαθμό του Αρεοπαγίτη, στο Α2 τμήμα του Αρείου Πάγου, Ενοχικό και Εμπορικό Δίκαιο και Αναγκαστική Εκτέλεση και, στ) Το έτος 2010 στον βαθμό του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου στο ανωτέρο τμήμα.

 

Γεώργιος Καλαμίδας (Από 3/7/2009 έως 30/6/2011)

Γεννήθηκε στο Αγρίνιο στις 17-12-1944. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. Εισήχθη στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 1962, απεφοίτησε δε τον Ιούνιο του 1967 με βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς». Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία (26 μήνες) ως Έφεδρος Αξιωματικός και έλαβε άδεια δικηγόρου Αθηνών το έτος 1969. Στο διαγωνισμό Εμμίσθων Παρέδρων της 17-1-1972, στις οποίες μετέσχον 500 περίπου υποψήφιοι, κατετάγη 4ος και διορίσθηκε Εμμ. Πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών (1972) και ακολούθως Πρωτοδίκης (1974), στη συνέχεια δε προήχθη σε Πρόεδρο Πρωτοδικών (1985), Εφέτη (1990), Πρόεδρο Εφετών (2002) και Αρεοπαγίτη (2004). Στο διάστημα της θητείας του ως Προέδρου Πρωτοδικών εξελέγη μέλος του Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και άσκησε τα σχετικά καθήκοντα επί ένα έτος. Στον Άρειο Πάγο υπηρέτησε επί τριετία ως Αρεοπαγίτης στο Α1 τμήμα και ως Αντιπρόεδρος στα Α2 και Α1 τμήματα. Προήδρευσε σε πολλές επιτροπές εξετάσεων Δικαστών, Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων, ως και σε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Εκκρεμεί η διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο του Αστικού Δικαίου. Γνωρίζει αγγλικά και διδάσκει, ως ειδικός επιστήμων, στο Μεταπτυχιακό Τμήμα (κατεύθυνση ιδιωτικού δικαίου) του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Βασίλειος Νικόπουλος   (Από 24/7/2007 έως 30/6/2009)

Ο Βασίλειος Νικόπουλος γεννήθηκε το 1942 στο χωριό Πωγωνίσκος της επαρχίας Κονίτσης του Νομού Ιωαννίνων. Είναι έγγαμος με δύο τέκνα. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Κονίτσης, αφού καθόλα τα έτη της φοιτήσεώς του σ΄ αυτό ελάμβανε υποτροφία από το ΙΚΥ, ως αριστούχος. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το οποίο έλαβε το πτυχίο του με άριστα, εξακολουθώντας να παίρνει υποτροφία από το ΙΚΥ, επίσης ως αριστούχος. Υπηρέτησε δύο χρόνια στον Ελληνικό Στρατό ως έφεδρος αξιωματικός.

Εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα το 1971 με διαγωνισμό  στον οποίο επέτυχε πρώτος. Το 1984 προήχθη σε Πρόεδρο Πρωτοδικών, το 1989 σε Εφέτη, το 2001 σε Πρόεδρο Εφετών, το 2004 σε Αρεοπαγίτη, το 2006 σε Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και το 2007 σε Πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Το 1986 πήρε δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών με άριστα από το ΑΠΘ στο οποίο αναγορεύθηκε διδάκτωρ το 1992. Δημοσίευσε πολλές νομικές μελέτες σε διάφορα νομικά περιοδικά με θέματα  από το Αστικό Δίκαιο, τη Πολιτική Δικονομία και την Ιστορία  στη Φιλοσοφία του Δικαίου. Το 1992 δημοσίευσε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «η Νομική σκέψη του Αποστόλου Παύλου». Δίδαξε για 10 συναπτά έτη πολιτική δικονομία στην Εθνική Σχολή Δικαστών.

 

Ρωμύλος Κεδίκογλου   (Από 13/7/2005 έως 30/6/2007)

Ο Ρωμύλος Κεδίκογλου γεννήθηκε το 1940 στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έλαβε το πτυχίο του με το πρώτο αριστείο της χρονιάς του. Αφού υπηρέτησε δύο χρόνια στον Ελληνικό Στρατό, έλαβε υποτροφία από το Ελληνικό Κράτος και σπούδασε στα Πανεπιστήμια TUEBINGEN, BONN και FRANKFURT/AM MAIN. Ανηγορεύθη Διδάκτωρ του Δικαίου στο GOETHE Πανεπιστήμιο της FRANKFURT το 1981. Γνωρίζει Γερμανικά και ολίγα Γαλλικά και Αγγλικά.

Εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα, με διαγωνισμό, το 1968. Προήχθη σε Πρόεδρο Πρωτοδικών α΄ βαθμίδας το 1980, σε Εφέτη το 1984, σε Πρόεδρο Εφετών το 1997, σε Αρεοπαγίτη το 2000, σε Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου το 2004 και σε Πρόεδρο του Αρείου Πάγου το 2005. Έχει υπηρετήσει στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Λιβαδειάς και στα Εφετεία Αθηνών και Πειραιώς. Έχει μετάσχει σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές και έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες για τους δικαιούχους νόμιμης μοίρας στο κληρονομικό δίκαιο και για τους περιορισμούς της κυριότητας.

 

Γεώργιος Κάπος  (18/7/2002 έως 30/6/2005)

Ο Γεώργιος Κάπος γεννήθηκε το 1938 στο Νεοχώριο Ολυμπίας. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Αποφοίτησε το 1961 από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και διορίσθηκε με τον διαγωνισμό του 1966 ως έμμισθος Πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Προήχθη σε Πρωτοδίκη το 1968 και σε Πρόεδρο Πρωτοδικών το 1978. Προήχθη σε Εφέτη το 1980 και σε Πρόεδρο Εφετών το 1993. Το 1997 προήχθη σε Αρεοπαγίτη, τον Ιούλιο του 2001 σε Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και τον Ιούλιο του 2002 επελέγη Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Εργάσθηκε ως πρόεδρος των Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών του Κώδικα δικαστικών επιμελητών (Ν. 1318/1995), του πλασματικού ενέχυρου (Ν.2844/2000) και του εκτελεστικού νόμου του άρθρου 89 του Συντάγματος (Ν. 2993/2002) και διετέλεσε μέλος της αναθεωρητικής επιτροπής του σχεδίου Εμπορικού Κώδικα. Εδίδαξε επί τετραετία αστικό δίκαιο στην Εθνική Σχολή Δικαστών.

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΤΘΙΑΣ   (1996 - 2002)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ   (1990 - 1996)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙΒΑΣ   (1989 - 1990)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ   (1985 - 1989)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΣ   (1982 - 1985)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΜΠΗΣ   (1979 - 1982)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΛΛΑΣ   (1978 - 1979)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ   (1977 - 1978)

 

Ο Γεώργιος Ν. Καραμάνος γεννήθηκε στη Τρίπολη Αρκαδίας το 1909 και απεβίωσε στην Αθήνα το 1982. Η δικαστική του σταδιοδρομία ξεκινά το 1937, οπότε εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα κατόπιν διαγωνισμού ως πάρεδρος στο Πρωτ/ο Αθηνών.
Εν συνεχεία υπηρέτησε:
α) ως Πρωτοδίκης στη Κυπαρρισία το1939, στη Κεφαλονιά το 1941, στον Πειραιά το 1943, στο Μεσολόγγι το 1954.
β) ως πρόεδρος Πρωτ/κών στο Μεσολόγγι το 1955, στη Πάτρα το 1955, στην Αθήνα το 1957
γ) ως Εφέτης στο Ναύπλιο το 1960, στη Θες/κη το 1963, στην Αθήνα το 1963
δ) ως Aρεοπαγίτης κατ΄ απόλυτον εκλογήν το 1968 στην Αθήνα, ως Επιθεωρητής Αρεοπαγίτης το 1971
ε) ως Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου το 1976 και τελικά
στ) ως Πρόεδρος του Αρείου Πάγου το 1977

Σταθμοί στη δικαστική του καριέρα υπήρξαν :
1) Η μοναδική αντιστασιακή εθνική του δράση κατά της Ιταλικής κατοχής στη Κεφαλονιά όπου υπηρετούσε ως πρωτοδίκης και ασκούσε παραλλήλως και καθήκοντα εισαγγελέως. Για τη δράση του αυτή συνελήφθη και φυλακίστηκε από τους Ιταλούς με τη κατηγορία της στάσεως κατά του Ιταλικού καθεστώτος (δια την οποίαν προεβλέπετο ποινή θανάτου λόγω του αξιώματός του), εν συνεχεία δε εξορίστηκε στους Παξούς. Για τη γενναία και φιλόπατρο αυτή στάση του είχε την αμέριστη συμπαράσταση του τότε επιτίμου Προέδρου του Αρείου Πάγου κ. Χοιδά καθώς και όλων των Επτανησίων.

2) Η αναγνώριση από την πολιτεία των ιδιαιτέρων δικαστικών και διοικητικών του ικανοτήτων με την απονομή εις αυτόν:
α)του αργυρού μεταλλίου του Γεωργίου του Α΄ μετά ξίφους
β) του μεταλλίου εξαιρέτων πράξεων του Υπουργείου Διοίκησης Στρατιωτικώνγ) του μεταλλίου εξαιρέτων πράξεων του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως

Πέραν όμως της ανωτέρω σταδιοδρομίας του ως δικαστού, προσέφερε έντιμη, αποτελεσματική και μεγάλη κοινωνική υπηρεσία ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σιβιτανιδίου Ιδρύματος, ως Πρόεδρος του Ασύλου Ανιάτων, ως Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως, ως Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου Μεταλλείων, ως Δήμαρχος Γλυφάδας (κατόπιν αποφάσεως του Υπουργείου Εσωτερικών το 1950), ως Πρόεδρος του ιδρύματος Μπάκαλα, ως Πρόεδρος του Μυστριωτίου ιδρύματος, ως Πρόεδρος της επιτροπής εκδικάσεως διαφορών μεταξύ Ελλην. Δημοσίου και Ελλήνων πλοιοκτητών (1969), ως Πρόεδρος του Διοικ. Δικαστηρίου Ναυτικών επιτάξεων (1971), ως Πρόεδρος της δευτεροβάθμιας επιτροπής θεάτρου του Υπουργείου Πολιτισμού (1967), ως Πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου εξαγωγικού εμπορίου (1960) κλπ.

Υπήρξε έγγαμος, πατέρας δύο θυγατέρων και παππούς δύο εγγονών, του Βασίλειου Ι. Ξυπολυτά και του Αλέξανδρου Ι. Ρωμανού.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΓΓΑΣ   (1976 - 1977)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ   (1975 - 1976)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ   (1974 - 1975)

ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΣ   (1973 - 1974)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ   (1970 - 1973)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   (1969 - 1970)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ   (1968 - 1969)

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ   (1963 - 1968)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΥΚΑΣ   (1959 - 1963)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ   (1953 - 1959)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   (1953)

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ   (1948 - 1953)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΚΕΤΑΣ   (1945 - 1948)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΠΟΥΛΟΣ   (1941 - 1945)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   (1933 - 1941)

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΗΛΗΜΩΝ   (1922 - 1933)

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΑΓΡΗΣ   (1921 - 1922)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ   (1911 - 1921)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ   (1891 - 1911)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ   (1885 - 1891)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΒΗΣ   (1872 - 1885)

ΑΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ   (1861 - 1872)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΡΑΛΛΗΣ   (1849 - 1861)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ   (1848 - 1849)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΜΑΚΗΣ   (1847 - 1848)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ   (1835 - 1847)