Πληροφορίες Ποινικών Υποθέσεων Αρείου Πάγου

(από το έτος 2017 και έπειτα)


 

Πληκτρολογήστε αριθμό και έτος προσβαλλόμενης απόφασης

Αριθμός προσβαλλόμενης απόφασης, διάταξης κλπ.      (πχ Α2478, 2478)
Έτος: (Τετραψήφιο πχ. 2010)
Δικαστήριο, Συμβούλιο, Αιτών κλπ.

ή εισάγετε τη Δικάσιμο

Δικάσιμος
Δώστε αριθμό απόφασης και έτος ή επιλέξτε μία δικάσιμο

 

Αρειος Πάγος - Πληροφορίες μετά τον προσδιορισμό: 210 6419129 έως 131

Εισαγγελία Αρείου Πάγου - Πληροφορίες πριν τον προσδιορισμό: 210 6419330 και 210 6419350

 

Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Τμήμα Πληροφορικής Αρείου Πάγου 2013
τηλ: 2106419158