<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ποινής αθροιστική έκτιση
1)
382/2013 Εκτέλεση ποινής. Η απότιση των ποινών που συναντώνται κατά την εκτέλεση, εφ' όσον δεν έγινε συγχώνευση, εκτίονται διαδοχικά και όχι δια συνεκτίσεως. Αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση. Αρμόδιο Δικαστήριο το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του τόπου εκτίσεως της ποινής. Η σειρά εκτέλεσης των αποφάσεων καθορίζεται από τον Εισαγγελέα που δίδει την παραγγελία. Πρώτα εκτελείται η ποινή που αφορά την χρονικά πρώτη παραγγελία και
ακολουθούν οι επόμενες χρονικά παραγγελίες Αν δοθεί παραγγελία να εκτελεσθο...
2)
546/2013 Καθορισμός συνολικής ποινής (άρθρο 551 ΚΠΔ). Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως. Συνιστά ουσιαστική ποινική διάταξη το άρθρο 551 ΚΠΔ, κατά το μέρος που αναφέρεται στον καθορισμό συνολικής ποινής. Ο καθορισμός της συνολικής ποινής συγχωρείται και πριν επέλθει το αμετάκλητο των καταδικαστικών αποφάσεων, που πρόκειται να εκτελεσθούν κατά του ίδιου προσώπου. Τα υπόλοιπα των ποινών που επιβλήθηκαν στον αιτούντα με τη συγχωνευτική απόφαση και με τις ...
3)
1964/2007 Αθροιστική έκτιση της ποινής σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 108 ΠΚ. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. Δ και Ε του ΚΠΔ. Ορθή η απόφαση για αθροιστική έκτιση της νέας ποινής για πράξη που διέπραξε ο αναιρεσείων, κατά το στάδιο της δοκιμασίας του από δόλο, για την οποία επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης μεγαλύτερη από έξι μήνες, πράγμα που συνεπάγεται την αυτοδίκαιη άρση της απόλυσής του υπό όρο, που του είχε χορηγηθεί


<< Επιστροφή