<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Παραβίαση σφραγίδων
1)
222/2010 Εισαγωγή και κατοχή ινδικής κάνναβης κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, από δράστες ιδιαίτερα επικίνδυνους - Έννοια αυτών. Παραβίαση Σφραγίδων Αρχής. Παραβίαση 54 ν. 2910/2001. 1) Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την ενοχή και καμία εκ πλαγίου παράβαση και οι σχετικοί λόγοι αναιρέσεως είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι (Δ+Ε). 2.) Η επιβολή της απέλασης, είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο σε περίπτωση καταδίκης για οιαδήποτε παράβαση που αναφέρονται στα άρθρα 20 έως και 24 του ΚΜΝ, αλ...
2)
2030/2009 Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή για φύλαξη κλεισμένων πραγμάτων (άρθρ. 178 του ΠΚ). Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και η σφράγιση επιβάλλεται από την αρχή σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο λειτουργεί χωρίς άδεια λειτουργίας. Αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό του κατηγορουμένου, ο οποίος, ενώ είχε σφραγιστεί από τη Δημοτική Αρχή το κατάστημά του (καφενείο), επειδή λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας, έθραυσε τις σφραγίδες και συνέχισε να το λειτουργεί. Αιτιολογημένη α...
3)
429/2008 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή και έλλειψη αιτιολογίας για παραβίαση κατάσχεσης και υπεξαίρεσης. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
4)
2000/2007 Παραβίαση σφραγίδων. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως του άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ του ΚΠΔ. Δεν επήλθε απόλυτη ακυρότητα από το ότι ο εκπροσωπών την κατηγορουμένη συνήγορος δεν κλήθηκε από τον Πρόεδρο να αναπτύξει την απολογητική θέση της εντολέας του επί της κατ’ αυτής κατηγορίας, αφού η απολογία της κατηγορουμένης πρέπει να είναι προφορική και άμεση, διδομένη δια στόματος της ιδίας και όχι δια του συνηγόρου της. Δεν υποχρεούται το Δικαστήριο να αιτιολογήσει τη σιγή απόρριψη του αυ...


<< Επιστροφή