<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Εργαζόμενοι
1)
766/2018 Επίσχεση εργασίας. Έννοια. Νόμιμη η επίσχεση εργασίας των εναγόντων εργαζομένων. Μη καταχρηστική η άσκηση επίσχεσης. Αξιόλογη η καθυστέρηση πληρωμής των αποδοχών των εργαζομένων αναιρεσιβλήτων λόγω κινδύνου διαβίωσής τους. Η καθυστέρηση αυτή οφειλόταν σε δυστροπία και κακοβουλία, καθώς και σε εκδικητικότητά της εργοδότριας σε βάρος των εργαζομένων αναιρεσιβλήτων. Η εργοδότρια ήταν ζημιογόνα, αν και δημόσιο και άλλοι δημόσιοι φορείς της όφειλαν σημαντικό ποσό, χωρίς όμως αυτή να λάβει κάποια μέτρ...


<< Επιστροφή