<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Έκδοση
1)
1263/2015 Έκδοση - υπηκόου Πολωνίας σε Δικ. Αρχές Πολωνίας, για να διωχθεί εκεί για αξιόποινες πράξεις, με βάση Ευρωπ. Ένταλμα Σύλληψης.
Απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμη η έφεση.
2)
164/2012 Έκδοση εκζητουμένου. Αναβάλλει προκειμένου να προσκομισθούν συμπληρωματικά στοιχεία εντός 40 ημερών από τη δημοσίευση στο Συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
3)
167/2012 Εφόσον πρόκειται για έκδοση μεταξύ Ελλάδας και Αλβανία, όταν έλαβε χώρα καταδίκη σε ποινή στο έδαφος του αιτούντος Κράτους και κατά συνέπεια, ζητείται ο εκζητούμενος για να εκτίσει την ποινή, η οποία με την καταδικαστική απόφαση του έχει επιβληθεί, αρκεί η απόφαση αυτή να είναι εκτελεστή, όχι όμως και αμετάκλητη και δεν ερευνάται το βάσιμο ή μη της κατηγορίας – απορρίπτεται ως αβάσιμη η έφεση κατ’ αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Αιγαίου, που γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του εκκαλούντος Αλβανού ...
4)
324/2012 Έκδοση Έλληνα σε Ρουμανία, με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Έκδοσης, για έκτιση ποινής. Απορρίπτει αίτηση αντικατάστασης προσωρινής κράτησης λόγω παραίτησης. Δέχεται ουσία έφεση εκζητουμένου. Αρμόδιο για τη διάταξη ή την άρνηση εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί προς το σκοπό της εκτέλεσης ποινής και δη για έκτιση της ποινής ημεδαπού ή αλλοδαπού που κατοικεί στην Ελλάδα, στις περιπτώσεις του άρθρου 11 του ν. 3251/2004, είναι το επιλαμβανόμενο της εκτελέσεως του εντάλματος, σ...
5)
75/2010 Έφεση Αλβανού υπηκόου κατά απόφασης του Συμβουλίου Εφετών, με την οποία αυτό γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης του στην Αλβανία. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι εφέσεως, κατά τους οποίους 1) υπήρξε ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, διότι ζήτησε να κρατηθεί η υπόθεση του, λόγω κωλύματος της συνηγόρου του που εμπόδιζε την έγκαιρη εμφάνιση της στο δικαστήριο, και 2) ότι στην αίτηση εκδόσεως υποκρύπτεται πρόθεση του αιτούντος Κράτους διώξεως του εξ αιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων.
6)
122/2010 Έκδοση Αλβανού στην Αλβανία για εκτέλεση δικαστικής απόφασης για κακούργημα. Απόρριψη ισχυρισμών εκκαλούντος εκζητουμένου: α) περί Ελληνικής υπηκοότητάς του, 2) περί αβάσιμου της κατηγορίας του και 3) περί κινδύνου κατά της ζωής του από την έκδοσή του στη χώρα του.
7)
123/2010 Αίτηση εκδόσεως αλβανικών Αρχών Αλβανού υπηκόου. Δεκτή. Έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών. Εφαρμογή από 13-12-1957 Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως που κυρώθηκε από Ελλάδα με τον Ν.4165/1961 και των διατάξεων του ΚΠΔ (άρθρα 436 επομ.). Τι ερευνά το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου για να κρίνει την ορθότητα ή μη της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών. Αμφισβήτηση της ταυτότητας του συλληφθέντος. Αναβολή για να προσκομισθούν από το εκζητούν κράτος συμπληρωματικά στοιχεία που να πιστοποιούν τη...
8)
185/2010 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Ν.3251/2004. Άρθρ. 22, Ν.3251/2004. Έφεση κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που απεφάσισε την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Άρθρα 1 §1, 2, 9 §3, 5. Προϋποθέσεις εκτελέσεως Ευρωπαϊκού εντάλματος. Άρθρα 10, 11, 13. Πότε εκτελείται το Ευρωπαϊκό ένταλμα. Περιπτώσεις υποχρεωτικής και δυνητική απαγόρευσης. Ένταλμα των αρχών της Σλοβακίας κατά υπηκόου της, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη για ιδιαίτερα σοβαρό κακούργημα (αρπαγή), για το οποίο εκεί απ...
9)
327/2010 Αίτηση εκδόσεως Τούρκου υπηκόου για να εκτίσει ποινή και να διωχθεί για αξιόποινες πράξεις. Απόρριψη από Συμβούλιο Εφετών. Έφεση Εισαγγελέα. Αναβολή για να παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες και στοιχεία με απόφαση του Αρείου Πάγου. Πάροδος άπρακτης της τρίμηνης προθεσμίας. Αναβολή εκ νέου. Νέα προθεσμία 2 μηνών για να παρασχεθούν οι πληροφορίες και τα στοιχεία σύμφωνα με διατακτικό προηγούμενης αποφάσεως.
10)
348/2010 Έφεση κατά αποφάσεως περί εκδόσεως αλλοδαπού. Στην αίτηση εκδόσεως επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως και τη Διμερή Σύμβαση Ελλάδας - Αλβανίας. Αβάσιμοι οι ισχυρισμοί του εκκαλούντος εκζητουμένου περί του ότι: α) το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε έχει πολιτικό χαρακτήρα, β) θα διωχθεί για τα φυλετικά και εθνικά του φρονήματα, γ) ως ομογενής Βορειοηπειρώτης δεν επιτρέπεται να εκδοθεί, δ) παραβιάστηκε το δικαίωμα ακροάσεώς του στο Αλβανικό Δικαστήρ...
11)
415/2010 Έκδοση. Δέχεται εν μέρει ως προς την πράξη της αποφυγής τελωνειακού ελέγχου. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
12)
462/2010 Έφεση κατά αποφάσεως Προέδρου Εφετών που αποφάνθηκε ότι έπρεπε να εκτελεσθεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Ποινικού Δικαστηρίου για έκτιση υπολοίπου επιβληθείσας ποινής 14 μηνών και 6 ημερών φυλάκιση σε βάρος Πολωνίδος υπηκόου μετά προηγούμενη δήλωσή της ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών ότι συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλματος συλλήψεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η έφεση διότι δεν προβλέπεται από τα άρθρα 9 και 21 Ν. 3251/2004 ένδικο μέσο εφέσεως κατά της προεκτεθείσης αποφάσ...
13)
520/2010 N. 3251/2004. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είτε για να ασκηθεί ποινική δίωξη είτε για να εκτελεστεί απόφαση. Περιεχόμενο για το τυπικό κύρος του. Προϋπόθεση για την εκτέλεση του. Πότε η δικαστική αρχή αρνείται την εκτέλεση του. Η παραγραφή της διαλαμβανομένης στο ένταλμα αξιόποινης πράξεως κρίνεται μόνο κατά τον ελληνικό ποινικό κώδικα και στα πλαίσια του άρθρου 12 στοιχ. 8΄ του νόμου αυτού, ήτοι όταν υφίσταται αρμοδιότητα των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους. Δ...
14)
540/2010 Απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης λόγω παραίτησης εκκαλούντος από αυτήν που στρεφόταν κατά απόφασης Συμβουλίου Εφετών με την οποία αυτό γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσής του στις Γερμανικές Δικαστικές Αρχές σε εκτέλεση σχετικού Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.
15)
573/2010 Αντικείμενο: Αίτηση κατ' άρθρο 452 § 3 ΚΠΔ αντιρρήσεων κατά της κρατήσεως εκζητουμένου. Απόφαση: Χρόνος κρατήσεως εκζητουμένου 2 έτη από συλλήψεως και όχι 40 μέρες. Περιεχόμενο αντιρρήσεων κατά της κρατήσεώς του (452 §3 ΚΠΔ). Αφορά μόνον συμπλήρωση ή μη ανωτάτου ορίου κρατήσεως. Απόρριψη αιτήσεως. Αναίρεση για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων ΕυρΣυμΕκδ. (Ν.4165/1961). Απόρριψη αίτησης.
16)
809/2010 Έφεση κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς που γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως στις Ουκρανικές Αρχές της εκζητούμενης Ουκρανής υπηκόου για να δικασθεί για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Απορρίπτεται στην ουσία η έφεση.
17)
810/2010 Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει για το τυπικό κύρος του. Προϋποθέσεις για την εκτέλεσή του. Σύμβαση Σέγκεν. Η Ελλάδα και η Γερμανία έχουν αναλάβει την υποχρέωση να εκδίδουν μεταξύ τους τα πρόσωπα που διώκονται ποινικώς και για τις αξιόποινες πράξεις παραβιάσεως των διατάξεων εν γένει περί φόρων κατανάλωσης, φόρων προστιθέμενης αξίας και τελωνειακών δασμών, δίχως μάλιστα να απαιτείται προς τούτο ειδική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών. Διέλευση των εμπορευμάτω...
18)
840/2010 Έφεση κατά αποφάσεως Συμβουλίου Εφετών περί εκδόσεως Έλληνα υπηκόου στις Γερμανικές Δικαστικές Αρχές. Απόρριψη ως απαράδεκτης λόγω παραιτήσεως με δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
19)
993/2010 Έφεση κατά αποφάσεως που γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως αλβανού υπηκόου στην Αλβανία για να εκτίσει επιβληθείσα ποινή και να δικασθεί για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού. Αν και στη μετάφραση των διαδικαστικών εγγράφων το είδος της υπό εκτέλεση ποινής προσδιορίζεται ως "φυλάκιση", από το περιεχόμενο των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων που εφαρμόσθηκαν και τη διάρκειά της συνάγεται χωρίς αμφιβολία ότι πρόκειται για "κάθειρξη", με συνέπεια να μην τίθεται βασίμως ζήτημα παραγρ...
20)
995/2010 Έκδοση Γεωργιανού υπηκόου στη Γεωργία για να δικασθεί ως υπαίτιος ανθρωποκτονίας από δόλο. Αμφισβήτηση ταυτότητας εκζητουμένου. Ισχυρισμός περί κατοικίας στην Ελλάδα μελών της οικογενείας του. Απόρριψη των ως άνω ισχυρισμών του εκκαλούντος ως αβασίμων. Απόρριψη έφεσης στο σύνολό της κατά απόφασης (βουλεύματος) Συμβουλίου Εφετών που γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσής του.
21)
1083/2010 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για εκτέλεση απόφασης κατά υπηκόου Αλβανίας, καταδικασθείσας στην Ιταλία για συμμετοχή της σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κατοίκου Ελλάδος. Ισχυρισμός για ερήμην καταδίκη της και άρνηση της κατ' αυτής κατηγορίας. Απόρριψη των ισχυρισμών αυτών. Αίτημα αναβολής για συμπλήρωση των στοιχείων για την καταδίκη. Απόρριψη αυτού. Απόρριψη της έφεσης κατά απόφασης του Συμβουλίου Εφετών που αποφάσισε την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλ...
22)
1408/2010 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Ν.3251/2004. Έφεση κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που απεφάσισε την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Προϋποθέσεις εκτελέσεως ευρωπαϊκού εντάλματος. Πότε εκτελείται το ευρωπαϊκό ένταλμα. Οι εκκρεμείς δίκες στο Ελληνικό Κράτος δεν εμποδίζουν την εκτέλεση του εντάλματος. Ένταλμα της Δικαστικής Αρχής της Ρουμανίας κατά υπηκόου της, προκειμένου να εκτιθεί η στερητική της ελευθερίας ποινή που του επιβλήθηκε για εκβίαση. Επιτρέπεται η εκτέλεση του ευρωπα...
23)
1409/2010 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, που εκδόθηκε από τις δικαστικές αρχές της Πολωνίας κατά υπηκόου της, για έκτιση ποινής. Κλοπή αυτοκινήτου στην Πολωνία. Καταδίκη σε ποινή φυλάκισης δύο ετών. Έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών που διέταξε την εκτέλεση του εντάλματος. Διττός έλεγχος του αξιοποίνου. Λόγος έφεσης ότι απαγορεύεται η εκτέλεση του εντάλματος, λόγω παραγραφής της ποινής κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους (άρθρο 11 εδ. δ' του ν. 3251/2004 ). Αβάσιμος, διότι ο έλεγχος της παρα...
24)
1410/2010 Έφεση κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του εγκαλούντος αλλοδαπού στις δικαστικές αρχές της Σερβίας. Γίνεται δεκτή κατά πλειοψηφία η έφεση του εκζητουμένου διότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι ότι η αίτηση εκδόσεως για τέλεση από αυτόν εγκλήματος κατά περιουσιακού δικαιώματος με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως της 13/12/1957 υπεβλήθη για επιδείνωση της θέσεως του εκζητουμένου λόγω των θρησκευτικών και εθνικών του φρονημάτων κατά τρόπο και σε βαθμό ώστε σε περίπτω...
25)
1412/2010 Αίτηση αναίρεσης εκζητουμένου περί της εκδόσεως του οποίου έχει αμετακλήτως γνωμοδοτήσει ήδη το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο και για την έκδοση του οποίου στις αρμόδιες δικαστικές αρχές των ΗΠΑ έχει ήδη αποφασίσει ο υπουργός Δικαιοσύνης, χωρίς να έχει εντός δύο ετών από την ημέρα συλλήψεώς του υλοποιηθεί η περί εκδόσεώς του απόφαση κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, που ήταν αρμόδιο για την έκδοση περί παρατάσεως κατά έξι μήνες της προθεσμίας εντός της οποίας από της συλλήψεως του εκζητουμ...
26)
1436/2010 Έφεση κατά αποφάσεως Συμβουλίου Εφετών περί εκδόσεως Ιταλού υπηκόου στις Ιταλικές Δικαστικές Αρχές. Απόρριψη ως απαράδεκτης λόγω παραιτήσεως με δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
27)
1438/2010 Έκδοση ημεδαπού υπηκόου, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Μη εμφάνιση εκκαλούντος. Απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη. Συμπληρώνει οίκοθεν το εφετειακό βούλευμα με την προσθήκη του όρου να διασφαλισθεί η αναμεταγωγή του εκζητούμενου στην Ελλάδα, προκειμένου να αποτιθεί στην ημεδαπή η ποινή που τυχόν θα επιβληθεί στο Κράτος εκδόσεως του εντάλματος.
28)
1439/2010 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, που εκδόθηκε από τις δικαστικές αρχές Γερμανίας κατά υπηκόου της, για έκτιση υπολοίπου ποινής. Απάτη και απόπειρα απάτης σε βαθμό κακουργήματος. Καταδίκη σε φυλάκιση ενός έτους. Έφεση κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που διέταξε την εκτέλεση του εντάλματος. Δεν ελέγχεται το διττό αξιόποινο. Η απόφαση που επέβαλε την ποινή αρκεί να είναι τελεσίδικη. Ισχυρισμός περί παραγραφής της ποινής κατά το δίκαιο της Γερμανίας. Η παραγραφή της ποινής δεν ελέγχεται επί ευρω...
29)
1480/2010 Έφεση κατά απόφασης Συμβουλίου Εφετών που γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης των αλλοδαπών αναιρεσειόντων (αρθρ. 415 § 1 ΚΠΔ, που εφαρμόζεται κατά το αρθρ. 22 της από 13.12.1957 Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης). Παραίτηση από τις αιτήσεις αναίρεσης. Περιεχόμενο της δήλωσης παραίτησης και συνέπειες. Απορρίπτει έφεση.
30)
1481/2010 Έκδοση αλλοδαπού. Παραίτηση από την έφεση. Απαράδεκτη η έφεση.
31)
1545/2010 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η έφεση του εκζητουμένου λόγω παραιτήσεώς του από αυτήν.
32)
1669/2010 Αίτηση των Τουρκικών Αρχών για έκδοση Τούρκου υπηκόου για να εκτίσει ποινή και να διωχθεί για αξιόποινες πράξεις. Απόρριψη από Συμβούλιο Εφετών. Έφεση Εισαγγελέα. Αναβολή για να παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες και στοιχεία με απόφαση του Αρείου Πάγου. Αναβάλλεται και πάλι η έκδοση αποφάσεως και ζητούνται συμπληρωματικές πληροφορίες από το αιτούν Κράτος. Τάσσει προθεσμία τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.
33)
1676/2010 Έφεση κατά αποφάσεως Συμβουλίου Εφετών περί εκτελέσεως Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως που εκδόθηκε σε βάρος Πολωνής υπηκόου μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης δικαστηρίου της Πολωνίας, με την οποία αυτή καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 1 έτους. Εφαρμογή περ. 12 άρθρου 12 ν. 3251/2004. Πότε ο εκζητούμενος θεωρείται ότι κατοικεί ή διαμένει στην Ελλάδα. Κρίση ότι η εκζητουμένη είναι μόνιμη κάτοικος Ελλάδας και ότι δικαιολογεί συμφέρον για εκτέλεση της ποινής της εδώ. Το Συμβούλιο, κατά παραδοχήν της εφ...
34)
1677/2010 Έκδοση κατ' αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Θράκης περί εκτελέσεως ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως Δικαστηρίου της Ρουμανίας προς έκτιση υπολοίπου εκτέλεσης ποινής στερητικής της ελευθερίας, επιβληθείσης με ερήμην του εκδοθείσα απόφαση και μετά από εγγραφή διαβεβαίωση της Ρουμανικής δικαστικής αρχής ότι ο εκζητούμενος μπορεί να ζητήσει να δικαστεί εκ νέου από το εκεί Δικαστήριο που δίκασε την υπόθεση σε αρχικό στάδιο. Απορρίπτεται η έφεση κατ' ουσία.
35)
1700/2010 Έφεση κατ' αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που διέταξε εκτέλεση Ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως της Εισαγγελίας της Βόννης του εκζητουμένου Ουκρανού υπηκόου. Απορρίπτει έφεση.
36)
1731/2010 Εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως Λόγοι εφέσεως: 1) Το ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως αποτελεί ποινική διαδικασία που δεν ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης, της οποίας ζητείται η εκτέλεση, πολύ δε περισσότερο κατά τον χρόνο τέλεσης της αξιόποινης πράξης". Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος, διότι οι διατάξεις του Νόμου 3251/2004 έχουν δικονομικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια δεν τίθεται 0έμα μη αναδρομικότητας τους. Περαιτέρω απορριπτέος είναι και ο δεύτερος λόγος της εφέσεως, που αναφέρε...
37)
1974/2010 Εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Έφεση κατά αποφάσεως Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, που γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του Τούρκου υπηκόου. Επάρκεια στοιχείων του Ε. Ε. Σ. (ως προς το χρόνο, τόπο τελέσεως και συμμετοχική δράση του εκζητουμένου). Απορρίπτει την έφεση. Έξοδα δεν επιβάλλονται.
38)
157/2009 Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης. Έφεση από εκζητούμενο. Απαράδεκτη γιατί δεν περιέχει λόγους εφέσεως.
39)
243/2009 Έκδοση Ουκρανού υπηκόου στις δικαστικές αρχές της Νότιας Περιφέρειας Φλόριντα των Η.Π.Α., προκειμένου να δικαστεί για την πράξη της άμεσης συνέργειας σε απάτη κατ’ εξακολούθηση. Αβάσιμοι οι σχετικοί λόγοι εφέσεως. Απορρίπτει κατ’ ουσία την έφεση.
40)
244/2009 Έφεση εκζητουμένου Αλβανού υπηκόου. Αναβάλλει οριστική απόφαση και ζητεί την προσκόμιση, εντός 30 ημερών, από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως, προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων και πληροφοριών για την υπόθεση του εκζητούμενου στην Αλβανία, με επιμέλεια του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
41)
245/2009 Αίτηση προσωρινής απόλυσης εκζητουμένου, ασκηθείσα μετά την αναβολή επί της αιτήσεως εκδόσεως, για προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων εντός 30 ημερών. Νόμιμη κατά τις διατάξεις των άρθρων 449 παρ. 2, 450 παρ. 2 και 451 ΚΠΔ σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 282, 296, 298 παρ. 1, 2, 302-304 ΚΠΔ. Απορρίπτεται η αίτηση κατά πλειοψηφία, ως αβάσιμος κατ΄ ουσίαν διότι ο εκζητούμενος από την Αλβανική Δημοκρατία Αλβανός υπήκοος για έκτιση στην Αλβανία ποινής 6 ετών και 6 μηνών, για έγκλημα ληστείας, κ...
42)
255/2009 Απορρίπτει έφεση κατά απόφασης Συμβουλίου που γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης του εκκαλούντος στην Ρωσία.
43)
842/2009 Έφεση κατά αποφάσεων Συμβουλίου Εφετών Θράκης που διέταξε - απεφάσισε την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Οι Γερμανικές αρχές ζητούν Ιρακινό υπήκοο, προκειμένου να ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για παράνομη εμπορία ναρκωτικών. Συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις Ν. 3251/2004 για εκτέλεση του εντάλματος (άρθρα 1, 2, 5, 9, 10, 22). Δεν υπάρχει απαγόρευση εκ των άρθρων 11, 12, 13 αυτού. Η κατ’ άρθρο 27 παρ. 3 προσωρινή αναστολή της προσαγωγής για ανθρωπιστικούς λόγους ι...
44)
911/2009 Έφεση εκζητουμένου Αλβανού υπηκόου. Απορρίπτει έφεση Αλβανού υπηκόου, εκζητουμένου στις Δικαστικές Αρχές Αλβανίας, για έκτιση ποινής, που του έχει επιβληθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, ως κατ’ ουσία αβάσιμη, ενώ δεν παραβιάζονται οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 5, 6, 8 της ΕΣΔΑ και 2 του 7ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου.
45)
1006/2009 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ν. 3251/2004, προϋποθέσεις άρθρ. 1, 2, 9, 21, 22. Στην έφεση πρέπει να προσδιορίζονται οι λόγοι για τους οποίους ασκείται, άλλως η έφεση είναι απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της. Απορρίπτει έφεση εκζητουμένου.
46)
1172/2009 Έκδοση. Εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Προϋποθέσεις (άρθρα 1, 2, 9, 21, 22 Ν. 3251/2005, άρθρο 451 ΚΠΔ. Έφεση κατ' αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που διέταξε την εκτέλεση του Ε.Ε.Ε. Πρέπει να διατυπώνονται με την έφεση ορισμένοι λόγοι. Άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη η έφεση. Απορρίπτει.
47)
1173/2009 Έκδοση. Έφεση εκζητουμένου κατά απόφασης συμβουλίου εφετών, με την οποία απεφάσισε την έκδοση Αλβανού υπηκόου, προκειμένου να εκτίσει ποινή κάθειρξης, που του επιβλήθηκε με τελεσίδικη απόφαση του Δικαστηρίου του δικαστικού νόμου Fier Αλβανίας για την πράξη της εκμετάλλευσης πορνείας με επιβαρυντικές περιστάσεις. Συνδρομή προϋποθέσεων για την έκδοση. Πότε απαγορεύεται η εκτέλεση του εντάλματος. Αβάσιμοι οι λόγοι εφέσεως περί παραγραφής της πράξεως (κατά τον Ελληνικό ΠΚ) και περί καταδίκης με νόμο...
48)
1247/2009 Έκδοση Σομαλού, υπηκόου Γερμανίας σε Δικαστικές Αρχές Γερμανίας, με βάση Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμη η έφεση.
49)
1255/2009 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Ν. 3251/2004. Άρθρα 1, 2 περιεχόμενο αυτών. Άρθρα 9, 10, 11, 12 προϋποθέσεις. - Υποχρεωτική απαγόρευση και δυνητική απαγόρευση εκτελέσεως εντάλματος. Απορρίπτει ως αβάσιμη έφεση Σέρβου υπηκόου κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, που διέταξε την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης εκδοθέντος από τις αρχές της Βουλγαρίας, με λόγους εφέσεως κακή εκτίμηση αποδείξεων. Απορρίπτει.
50)
1266/2009 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά Έλληνος. Δέχεται έφεση. Εξαφανίζεται η απόφαση του Εφετείου διότι η πράξη που αποδίδεται στον εκζητούμενο, χαρακτηρίζεται ως λαθρεμπορία και παραγράφηκε κατά τον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα.
51)
1267/2009 Έφεση κατά απόφασης που αποφάσισε την εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος Πολωνού υπηκόου μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης δευτεροβάθμιου δικαστηρίου της Πολωνίας, με την οποία αυτός καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 2 ½ ετών. Απόρριψη όλων των λόγων έφεσης ως αβάσιμων και ειδικότερα: α) του λόγου έφεσης για έλλειψη της από το άρθρο 1 παρ. 2 περ. γ΄, δ΄ και ε΄ προϋποθέσεων για την έκδοση, ήτοι της μνείας της εκτελεστής δικαστικής απόφασης λόγω μη σαφούς προσδιορισμού του δι...
52)
1268/2009 Έκδοση Αλβανού υπηκόου στις δικαστικές αρχές της Αλβανίας, προκειμένου αν εκτίσει ποινή καθείρξεως 8 ετών για ληστεία κατά συναυτουργία. Αβάσιμοι οι σχετικοί λόγοι εφέσεως. Απορρίπτει κατ' ουσία την έφεση.
53)
1308/2009 Αίτηση των αρχών της Γεωργίας για να εκδοθεί Γεωργιανός υπήκοος για έκτιση ποινής. Ν.4165/1961, Ν.2813/ 2000, άρθρα 436, 437, 448, 451 ΚΠΔ. Η έφεση κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, που γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως, πρέπει, εφόσον κατ' άρθρα 462 επ, 474 παρ. 2, 502 παρ. 2 ΚΠΔ το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως προσδιορίζεται από το περιεχόμενο των λόγων της, πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς και ορισμένους λόγους, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των σφαλμάτων της εκκαλουμένης. Άλλως η ...
54)
1309/2009 Έφεση εκζητούμενου κατά απόφασης συμβουλίου εφετών με την οποία απεφάσισε την εκτέλεση του εκδοθέντος από το Δικαστή για προανακρίσεις στο Δικαστήριο του Trento Ιταλίας Αλβανού υπηκόου για να γίνει εφαρμογή προληπτικών μέτρων φυλάκισης, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και σύσταση εγκληματικής συμμορίας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εφαρμογή του ν. 3251/2004 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Συνδρομή προϋποθέσεων για την έκδοση. Πότε απαγορεύεται η εκτέλεση του εντάλματος, Αβάσιμοι οι λόγοι ε...
55)
1612/2009 Έκδοση υπηκόου Γεωργίας σε δικαστικές αρχές Ιταλίας με βάση Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμη η έφεση.
56)
1697/2009 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Παραίτηση από έφεση κατά πρωτοβάθμιας απόφασης. Απόρριψη έφεσης ως απαράδεκτης.
57)
1698/2009 Έκδοση υπηκόου Πολωνίας σε δικαστικές αρχές Πολωνίας με βάση Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Απορρίπτει έφεση λόγω παραίτησης.
58)
1712/2009 Έκδοση αλλοδαπού στις Αρχές της Κολομβίας. Απορρίπτει έφεση.
59)
1808/2009 Έκδοση εκζητουμένου με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για την άσκηση ποινικής διώξεως. Προϋποθέσεις εκδόσεως και στοιχεία που πρέπει να περιέχει το ένταλμα. Έφεση κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που διατάσσει την εκτέλεση του εντάλματος (Ν. 3251/2004). Απορρίπτει έφεση.
60)
1809/2009 Έκδοση αλλοδαπών εγκληματιών. Η κυρωθείσα με το ν.δ. 4009/1959 Σύμβαση μεταξύ της Ελλάδος και της Λαϊκής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας περί αμοιβαίων δικαστικών σχέσεων, στην οποία περιλαμβάνονται και διατάξεις για την αμοιβαία έκδοση εγκληματικών, εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη διάλυση του ως άνω κράτους ως προς το διάδοχο (και προκύψαν από τη διάλυση) κράτος της Δημοκρατίας της Σερβίας. Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την αμοιβαία έκδοση εγκληματιών με βάση τη Σύμβαση α...
61)
1810/2009 Έκδοση αλλοδαπού με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως (Ν. 4165/1961). Απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση εκδόσεως, Μεταξύ αυτών απαιτείται και πλήρης περιγραφή του εγκλήματος για το οποίο ζητείται η έκδοση, δηλαδή των περιστάσεων τελέσεώς του, στις οποίες περιλαμβάνεται ο χρόνος και ο τόπος τελέσεως καθώς και η μορφή συμμετοχής σ' αυτό του εκζητουμένου, σύμφωνα με της αρχή της ειδικότητας. Αίτηση των Τουρκικών Αρχών για έκδοση Τούρκου υπηκόου για εγκλήματα που δεν π...
62)
2166/2009 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκδοθέν από το Επαρχιακό Δικαστήριο της Λευκωσίας Κύπρου. Άρθρο 22 § 1 Ν. 3251/2004 - έφεση. Άρθρο 1 § 1, 2 Ν. 3251/2004 - περιεχόμενο εντάλματος - Έλληνα ζητεί η Κύπρος. Άρθρα 5, 9, 10 § 1 Ν. 3251/2004 - Πότε εκτελείται. Άρθρα 11, 12 Ν. 3251/2004. Περιπτώσεις που μπορεί να απαγορευθεί η εκτέλεση (άρθρο 12). Μπορεί να ζητηθεί και για αλλοδαπό και για ημεδαπό υπό τις εις τον Νόμο προϋποθέσεις. Εκτέλεση εντάλματος για να ασκηθεί ποινική δίωξη για συνωμοσία προς διάπραξη ...
63)
2277/2009 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ν. 3251/2004. Τι περιέχει, τι αφορά, τι είναι το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Πότε επιτρέπεται η εκτέλεση του Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (άρθρο 10 §§ 1 και 2). Πότε απαγορεύεται και πότε δέχεται να απαγορευθεί η εκτέλεση (άρθρο 11 στοιχ. δ΄ και η΄ Ν. 3251/04, άρθρο 12). Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Εισαγγελέως της Γερμανίας προς προσαγωγή Έλληνος υπηκόου για να του ασκηθεί δίωξη για απάτη (άρθρο 263 Γ.Π.Κ.). Έφεση κατ' αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που διέταξε ...
64)
216/2008 Δέχεται την έφεση. Εξαφανίζει την απόφαση. Διατάσσει την κατάργηση της εντολής συλλήψεως και προσωρινής κρατήσεως. Διατάσσει την απόλυση εκ των φυλακών
65)
244/2008 Αναβάλλει την έκδοση οριστικής απόφασης. Ζητεί συμπληρωματικές πληροφορίες. Τάσσει προθεσμία τριάντα ημερών για να περιέλθουν οι πληροφορίες στο Συμβούλιο του Α.Π. Αντικαθιστά την προσωρινή κράτηση με περιοριστικούς όρους.
66)
281/2008 Έκδοση. Αναβάλλει την έκδοση της οριστικής απόφασης για την 19.2.08 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00΄. Δέχεται την προφορική αίτηση για διατήρηση περιοριστικών όρων.
67)
382/2008 Εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Ζητείται η εκτέλεση Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης της Εισαγγελίας του Μιλάνου Ιταλίας. Το ένταλμα εκδόθηκε κατά Αλβανού υπηκόου προκειμένου να εκτελεσθεί ποινή καθείρξεως, η οποία επιβλήθηκε ερήμην για εισαγωγή, κατοχή και πώληση στην Ιταλία ναρκωτικής ουσίας. Έφεση κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών με την οποία είχε διαταχθεί η εκτέλεση του εντάλματος. Συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις του Ν. 3251/2004 για την εκτέλεση του εντάλμ...
68)
383/2008 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Αναβάλλεται (κατά πλειοψηφία) η έκδοση οριστικής αποφάσεως για την εκτέλεση του, προκειμένου να προσκομιστούν, με επιμέλεια της Εισαγγελικής Αρχής, αναγκαία στοιχεία, σχετικά με τον ακριβή χρόνο τέλεσης των πράξεων στην αλλοδαπή από ημεδαπό, ενόψει του ότι προκύπτει ζήτημα παραγραφής των μερικότερων πράξεων κατά τους ελληνικούς ποινικούς νόμους.
69)
394/2008 Αναβάλλει τη συζήτηση για την έκδοση αποφάσεως για να ζητηθούν και προσκομισθούν μέσα σε προθεσμία 30 ημερών συμπληρωματικές πληροφορίες με επιμέλεια του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Διατηρεί την ισχύ της προηγούμενης αποφάσεως μέχρι της πιο πάνω ημερομηνίας.
70)
415/2008 Εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος σύλληψης. Ζητείται η εκτέλεση του με στοιχεία VIII KOP 3/07 από 26-2-2007 Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Βαρσοβίας Πολωνίας. Το ένταλμα εκδόθηκε κατά Πολωνού υπηκόου προκειμένου να ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για παραβίαση υποχρεώσεως προς διατροφή. Έφεση κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με την οποία διατάχθηκε η εκτέλεση του εντάλματος. Έλεγχος του διττού αξιοποίνου γιατί η πράξη της μη καταβολής διατροφής δεν εμ...
71)
416/2008 Δέχεται την έφεση κατά τους τύπους και στην ουσία της. Εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση. Γνωμοδοτεί κατά της εκδόσεως στο Κράτος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
72)
696/2008 Έφεση εκζητουμένου κατά απόφασης Συμβουλίου Εφετών, με την οποία γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης του στην Αυστραλία, υπηκόου της χώρας αυτής προκειμένου να δικαστεί για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, παράβασης νομοθεσίας περί ναρκωτικών κλπ. Εφαρμογή Συνθήκης Εκδόσεως μεταξύ Ελλάδος και Αυστραλίας (ν. 1928/1991). Προϋποθέσεις εκδόσεως. Όσα ανάγονται στην βασιμότητα της αποδιδόμενης από τις αρχές της Αυστραλίας στον εκζητούμενο κατηγορίας, απαραδέκτως προβάλλονται, εφόσον δεν επι-τρέπεται στο καλο...
73)
774/2008 Έκδοση - Απορρίπτει.
74)
775/2008 Έκδοση. Απορρίπτει αίτημα για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους.
75)
1024/2008 Δέχεται τυπικά και εν μέρει κατ’ ουσία. Γνωμοδοτεί ότι δεν πρέπει να εκδοθεί για τις πράξεις που αναφέρονται και φέρονται ότι έχουν τελεστεί από 1-1-99 έως 1-1-2004. Απορρίπτει κατά τα λοιπά την έφεση.
76)
1030/2008 Δέχεται. Εξαφανίζει την 335/2007 απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας. Αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να εκτελεστεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης.
77)
1083/2008 Δέχεται τυπικά (την έφεση) και απορρίπτει στην ουσία.
78)
1112/2008 Έκδοση. Έφεση εκζητουμένης κατά απόφασης συμβουλίου εφετών, με την οποία απεφάσισε την εκτέλεση του εκδοθέντος εντάλματος σύλληψης του ανακριτή της περιοχής Φρούνζε του Μίνσκ, της Λευκορωσίας. Δεν εφαρμόζεται η σύμβαση δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και της άλλοτε ΕΣΣΔ, στις σχέσεις της Ελλάδος και της Λευκορωσίας. Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΚΠΔ. Πρέπει να επισυνάπτονται με την αίτηση εκδόσεως όσα έγγραφα απαιτούνται ώστε να βεβαιωθεί ότι υπ...
79)
1302/2008 Εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος σύλληψης. Ζητείται η εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εκδόθηκε δυνάμει αποφάσεως Περιφερειακού Δικαστηρίου της Πολωνίας. Το ένταλμα εκδόθηκε κατά Ισραηλίτη υπηκόου, προκειμένου να ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για απάτη. Έφεση κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με την οποία διατάχθηκε η εκτέλεση του εντάλματος. Συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις του Ν. 3251/2004 για την εκτέλεση του εντάλματος. Απόρριψη εφέσεως.
80)
1362/2008 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Συλλήψεως εκδοθέν από τη Γερμανία κατά Έλληνος υπηκόου προκειμένου να εκτελεσθεί απ’ αυτόν ποινή φυλακίσεως. Απορρίπτεται η έφεση του καθ’ ου το ένταλμα αυτό. Οι διατάξεις των άρθρων 462 επ., 474§2 και 502§2 ισχύουν κατ’ αναλογία και για την έφεση που ασκείται στον Άρειο Πάγο κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που επιλαμβάνεται για την έκδοση αποφάσεως περί εκτελέσεως του Ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως. Δέχεται τυπικώς και απορρίπτει κατ’ ουσία την έφεση.
81)
1813/2008 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (άρθρ. 1, 2 Ν. 3251/2005). Αόριστη η έφεση κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που αποφασίζει για την εκτέλεση Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης αλλοδαπού (Πολωνού υπηκόου), εφόσον δεν επικαλείται σφάλμα ή πλημμέλεια της συγκεκριμένης αποφάσεως, ούτε διατυπώνει παράπονο για εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων νόμου που εμποδίζουν την εκτέλεση του εντάλματος. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η έφεση.
82)
1815/2008 Έκδοση Αλβανού υπηκόου στην Αλβανία με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως. Δεν ερευνάται η νομιμότητα κλητεύσεως του εκζητουμένου ενώπιον του εκδόσαντος την καταδικαστική απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, ούτε η ύπαρξη στοιχείων ενοχής του. Όχι αναβολή της έκδοσης λόγω εκκρεμούς ποινικής δίκης του εκζητουμένου στην Ελλάδα. Απορρίπτει έφεση.
83)
1906/2008 Αίτηση εκδόσεως Ρωσικών Αρχών για Γεωργιανό υπήκοο. Μετ’ έκδοση αναβλητικής αποφάσεως επί εφέσεως εκζητουμένου για να υπάρξουν από την Ρωσική Ομοσπονδία περισσότερα στοιχεία. Ν. 1242/1982 περί κυρώσεως από την Ελλάδα της από 21-5-1981 Συμβάσεως δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και άλλοτε ΕΣΣΔ. Προϋποθέσεις εκδόσεως. Πότε ανεπίτρεπτη η έκδοση. Συμπληρωματικώς εφαρμοζόμενες διατάξεις της από 13-12-1957 Ευρωπαϊκής Συμβάσεως εκδόσεως (Ν. 4165/1961)...
84)
1907/2008 Ευρωπαϊκή Σύμβαση εκδόσεως (Ν. 4165/1961 περί κυρώσεως από την Ελλάδα της από 13-12-1957 Ευρωπαϊκής Σύμβασης εκδόσεως) - άρθρ. 451§1 ΚΠΔ. Προϋποθέσεις εκδόσεως. Πότε αποκλείεται η έκδοση. Υποβολή ρηματικής διακοίνωσης της Αλβανικής Πρεσβείας στην Αθήνα προς έκδοση Αλβανού υπηκόου, διωκόμενου για αξιόποινη πράξη «λαθρεμπόριο ανηλίκων» (άρθρ. 128/β Αλβανικού Ποινικού Κώδικος), η οποία είναι αξιόποινη και κατά το Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο (άρθρο 385 ΠΚ). Απορρίπτεται η έφεση κατά της οριστικής αποφάσ...
85)
2025/2008 Έκδοση Ιρανού υπηκόου στo Ιράν. Ο εκζητούμενος είναι πολιτικός πρόσφυγας, που αναγνωρίσθηκε από την ανωτάτη επιτροπή προσφύγων του ΟΗΕ. Απορρίπτει την αίτηση έκδοσης, λόγω της ιδιότητάς του αυτής και άσκησης από μέρους του σχετικής προσφυγής κατά τις διατάξεις του άρθρο 5 παρ. 2 ΠΔ 8/2008.
86)
2026/2008 Εκτέλεση Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης Έλληνα υπηκόου για αδικήματα που φέρεται ότι διέπραξε στη Γερμανία, προκειμένου να ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για τις πράξεις: α) της παράβασης του κώδικα δημοσίων εσόδων και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Λόγοι εφέσεως: α) ότι για τις πράξεις που ζητείται η εκτέλεση του εντάλματος, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στο Βέλγιο, και β) ότι το Ευρωπαϊκό ένταλμα δεν εκδόθηκε από την οικεία δικαστική αρχή, αλλά από τον Εισαγγελέα της πόλης που διαπράχ...
87)
2035/2008 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης αλλοδαπού. Επιτρεπτή η εκτέλεσή του και αν αφορά αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν εν μέρει στο Ελληνικό έδαφος, εφόσον δεν ασκηθεί κατ’ αυτού ποινική δίωξη ή δεν διώκεται στην Ελλάδα (κατά πλειοψηφία).
88)
2087/2008 Έκδοση αλβανού υπηκόου στις δικαστικές αρχές Αλβανίας προκειμένου να εκτίσει ποινή 10 ετών για ανθρωποκτονία από πρόθεση κπλ. Αβάσιμος ο σχετικός λόγος εφέσεως. Απορρίπτει κατ’ ουσία την έφεση.
89)
2097/2008 Έκδοση Ουκρανού σε ΗΠΑ. Εφαρμογή διμερούς συνθήκης από 6-5-1931, κυρωθ. δια Ν. 5554/1932 λόγω μη επικύρωσης ακόμη από την Ελλάδα της από 25-6-2003 σύμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ. Η μη προσκομιδή στο δικαστήριο των εγγράφων εκείνων στα οποία στηρίχθηκε το κατηγορητήριο και το ένταλμα σύλληψης ανάγεται στο ουσία βάσιμο της αιτήσεως εκδόσεως και όχι στο παραδεκτό αυτής. Δεκτή εν μέρει η έφεση και η αίτηση. Γνωμοδότηση υπέρ εκδόσεως για ορισμένα μόνο εγκλήματα, όχι δε για άλλα που ζητείτα...
90)
2144/2008 Έκδοση. Έκδοση Αλβανού υπηκόου σε εκτέλεση τελεσίδικης απόφασης δικαστηρίου στην Αλβανία, περί καθορισμού του μέτρου ασφαλείας και κράτηση σε φυλακή προκειμένου να δικασθεί για το ποινικό αδίκημα της «ανθρωποκτονίας με πρόθεση για μη σοβαρούς λόγους». Εφαρμογή Ευρωπαϊκής Σύμβασης Εκδόσεως.
91)
2155/2008 Έκδοση. Εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος σύλληψης. Ζητείται η εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης της Γενικής Εισαγγελίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας. Το ένταλμα εκδόθηκε κατά Λιθουανού υπηκόου προκειμένου να ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για υπεξαίρεση. Έφεση κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης με την οποία διατάχθηκε η εκτέλεση του εντάλματος. Έλεγχος του διττού αξιοποίνου γιατί η πράξη της υπεξαίρεσης δεν εμπίπτει στα περιοριστικά αναφερόμενα στο άρθρο 10 παρ. 2 του Ν....
92)
2274/2008 Έκδοση. Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης (Ν. 3251/2004). Εκζητούμενος υπήκοος Βουλγαρίας. Αίτημα Βουλγαρικών Αρχών. Απόφαση Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς να εκτελεστεί το ένταλμα. Έφεση εκζητουμένου. Δεν περιέχει λόγους σαφείς και ορισμένους. Απορρίπτεται ως απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσεται η εκτέλεση της αποφάσεως.
93)
2372/2008 Έκδοση Έλληνα σε Δικαστικές Αρχές Γαλλίας με βάση Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμη η έφεση. 1) Η διάταξη του άρθρου 11 στοιχ. στ΄ του Ν. 3251/2004, που επιτρέπει την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης σε βάρος και ημεδαπού, δεν αντίκειται σε Συνταγματικό έθιμο, ούτε οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. α΄ και 4 εδ. α΄ του Συντάγματος, ούτε στις διατάξεις του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ και της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΑΠ 1083/2008). 2) Επί της ενώπιον του Αρείο...
94)
2654/2008 Έφεση εκζητουμένου κατά απόφασης συμβουλίου εφετών, με την οποία απεφάσισε την εκτέλεση του εκδοθέντος από το Δικαστή για προανακρίσεις στο Δικαστήριο του Μιλάνου Ιταλίας Αλβανού υπηκόου για να γίνει εφαρμογή προληπτικών μέτρων φυλάκισης, για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εφαρμογή του Ν. 3251/2004 για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Συνδρομή προϋποθέσεων για την έκδοση. Πότε απαγορεύεται η εκτέλεση του εντάλματος. Αβάσιμοι οι λόγοι εφέσεως ότι περί μη περιγραφής στο ένταλμα της πράξεως που αποδίδε...
95)
1836/2007 Ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως, εκδοθέν από Ιταλική αρχή εις βάρος υπηκόου Βουλγαρίας για εγκλήματα τελεσθέντα στην Ιταλία. Οι αποδιδόμενες στην εκκαλούσα πράξεις είναι αξιόποινες και κατά το Ελληνικό δίκαιο. Αβάσιμη η έφεση της κατηγορουμένης γιατί το Συμβούλιο Εφετών που αποφάσισε την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως δεν είχε την εξουσία να κρίνει και τα βάσιμα των αποδιδομένων στην εκκαλούσα αξιοποίνων πράξεων.
96)
1853/2007 Έκδοση - Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκδοθέν από Τσέχικη Αρχή κατά Γερμανού υπηκόου προκειμένου να εκτελεσθεί στερητική της ελευθερίας ποινή (απομένον υπόλοιπο) άνω των τεσσάρων μηνών, επιβληθείσα για εγκλήματα (κλοπής και απάτης) που τελέσθηκαν στην Τσεχία. Περιεχόμενο και τύπος. Προϋποθέσεις εκδόσεως και εκτελέσεως. Ο νόμος 3251/2004 για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Συλλήψεως είναι δικονομικός (όχι ουσιαστικός) ποινικός νόμος και εφαρμόζεται και στις αξιόποινες πράξεις που έχουν τελεσθεί πριν την ισχύ ...
97)
2002/2007 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης:. Έφεση κατά απόφασης Συμβουλίου Εφετών που αποφασίζει την εκτέλεση. Προφορική παραίτηση από την ασκηθείσα έφεση
98)
2030/2007 Εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλ-ματος Σύλληψης, που εκδόθηκε από τις Αρχές του Βελγίου. Το ένταλμα εκδόθηκε κατά Ελληνίδας υπηκόου, προκειμένου να ασκηθεί εναντίον της ποινική δίωξη για α΄) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και β΄) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έφεση κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Ιωαννίνων με την οποία διατάχθηκε η εκτέλεση του εντάλματος. Συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις του Ν. 3251/2004 για την εκτέλεση του εντάλματος. Απόρριψη εφέσεως
99)
2279/2007  
100)
2310/2007 Απαράδεκτη η έφεση κατά αποφάσεως Προέδρου Εφετών που εκδόθηκε μετά την συγκατάθεση του εκζητούμενου να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλματος συλλήψεως
101)
2358/2007 Έκδοση - Ζητείται η εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Βαρσοβίας Πολωνίας. Το ένταλμα εκδόθηκε κατά Πολωνού υπηκόου προκειμένου να ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για παραβίαση υποχρεώσεως προς διατροφή. Έφεση κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με την οποία διατάχθηκε η εκτέλεση του εντάλματος. Έλεγχος του διττού αξιοποίνου γιατί η πράξη της μη καταβολής διατροφής δεν εμπίπτει στα περιοριστικά αναφερόμενα στο άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 3251/2004 εγκ...
102)
462/1992 Η παράβαση της ισχύουσας στην έκδοση αρχής της ειδικότητας καθιστά την απόφαση αναιρετέα για υπέρβαση εξουσίας. Όταν ο κομιστής συμπληρώνει δυνάμει συμφωνίας τη χρονολογία έκδοσης της επιταγής, χρόνος τέλεσης του εγκλήματος της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής είναι ο χρόνος εμφανίσεως της επιταγής προς πληρωμή. Κατά το άρθρο 14 της από 13 Δεκεμβρίου 1957 Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Εκδόσεως, που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το νόμο 4165/1961, ο εκδιδόμενος δεν επιτρέπεται να διωχθεί, να δικαστεί ή να κρατηθεί...


<< Επιστροφή