<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αναιρεί και παραπέμπει
1)
270/2018 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Δέχεται αναίρεση για έλλειψη
ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αντιφατική και ασαφής η
αιτιολογία, διότι ενώ αναφέρεται στο σκεπτικό της αποφάσεως ότι τα χρέη
αφορούν σε δικά της εισοδήματα και όχι του συζύγου της, στη συνέχεια
στον πίνακα χρεών που ενσωματώνεται και αποτελεί μέρος τόσο του
σκεπτικού της αποφάσεως, όσο και του διατακτικού της, τα έξι από τα
επτά χρέη αναφέρονται ως χρέη του συζύγου της, χωρίς να διευκρινίζεται
γιατί οφε...
2)
1715/2017 Παράβαση καθήκοντος. Δέχεται Αναίρεση. Αναιρεί για έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς τον απαιτούμενο υπερχειλή δόλο (δόλο
σκοπού). Παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων αναιρέσεως. ΠΟΠΔ για ορισμένες
κατ' εξακολούθηση πράξεις που υπέπεσαν σε παραγραφή. Παραπέμπει την υπόθεση
ως προς τι μη παραγραφείσες κατ' εξακολούθηση πράξεις για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστ'ηριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές.
3)
1209/2016 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων. Λόγοι ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Η ανάιρεσιβαλλόμενη δεν περιέχει αιτιολογία αλλά αντ’ αυτής με το σκεπτικό παραπέμπει στο διατακτικό. Δεν περιέχει αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.

4)
1860/2016 Δέχεται αναίρεση κατά παραδοχή ως βασίμου του λόγου για
απόλυτη ακυρότητα λόγω της παρά το νόμο παράστασης πολιτικής
αγωγής. Παρέλκει η έρευνα των υπόλοιπων λόγων αναιρέσεως γιατί
καλύπτονται από την αναιρετική εμβέλεια του λόγου που γίνεται δεκτός
ως βάσιμος. Αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση. Παραπέμπει την
υπόθεση στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση,
συγκροτούμενο από άλλους δικαστές.


<< Επιστροφή