<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Υπερωρίες οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων
1)
67/2015 Ο προσθέτως παρεμβάς στο δικαστήριο της ουσίας πρέπει να καλείται στην αναιρετική δίκη. Η προθεσμία προς άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως, που εκδόθηκε ερήμην του εκκαλούντος, αρχίζει μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας ή, εάν ασκηθεί ανακοπή ερημοδικίας, από την επίδοση της αποφάσεως που απορρίπτει την ανακοπή. Με την αίτηση αναιρέσεως προσβάλλεται τόσο η απορρίπτουσα την ανακοπή ερημοδικίας όσο και η ερήμην εφετειακή απόφαση, στην οποία θωρείται ότι έ...


<< Επιστροφή