<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Παροχή επικουρικής σύνταξης
1)
22/2015 Κανονισμός Ειδικής Ασφαλιστικής Κάλυψης Προσωπικού Εμπορικής Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας. Το δικαίωμα επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ παροχής διατηρείται και επί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας για σπουδαίο λόγο, εφ' όσον ο υπάλληλος είχε συμπληρώσει τις λοιπές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, πλην του ορίου ηλικίας. Παραβίαση κανόνων ΑΚ 173, 200 κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των συμβατικής ισχύος διατάξεων του Κανονισμού. Αναιρεί.


<< Επιστροφή