<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αίτηση αναίρεσης Εισαγγελέα
1)
1434/2017
Πνευματική ιδιοκτησία. Αναίρεση Εισαγγελέα. Λόγος αναιρέσεως εκ πλαγίου
εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και στέρηση νόμιμης βάσης. Βάσιμος ο λόγος. Δέχεται την αναίρεση. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη λογω παραγραφής.
2)
1436/2017 Συκοφαντική δυσφήμηση από κοινού. Αναίρεση Εισαγγελέα. Λόγοι αναιρέσεις
έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστιι
ποινικής διατάξεως εκ πλαγίου. Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση.
3)
641/2013 Ποινική Δικονομία. Συγχώνευση ποινών. Αναίρεση Εισαγγελέως κατά συγχωνευτικής αποφάσεως. Λόγοι: Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Υφ' όρον απόλυση καταδίκου. Χρόνος δοκιμασίας. Διάπραξη ετέρου αδικήματος κατά το χρόνο δοκιμασίας. Άρση της απόλυσης. Αθροιστική έκτιση του υπολοίπου της ποινής. Απαγόρευση συγχώνευσης στην περίπτωση αυτή. Δέχεται αναίρεση Εισαγγελέως και αναιρεί την υπ' αριθμ. 6504/2012 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, αφού δεν επιτρεπότα...


<< Επιστροφή