<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Δικαστικά έξοδα
1)
567/2018 Παράσταση μετά ή διά συνηγόρου στον Άρειο Πάγο. Δεν χωρεί
αυτοπρόσωπη παράσταση μη δικηγόρου. Απορρίπτει αναίρεση
κατηγορουμένου λόγω μη προσήκουσας εμφανίσεώς του παρά τη νόμιμη
κλήτευσή του. Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής
διαδικασίας
2)
1438/2017 Αναίρεση κατ' αποφάσεως που εκδόθηκε επί αντιρρήσεων ως προς την εκτέλεση
ποινής. Οι λόγοι αναιρέσεως αναφέρονται επιγραμματικά και είναι όλοι αόριστοι με
συνέπεια να είναι απαράδεκτη η αναίρεση. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει στον
αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα.
3)
1084/2013 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση. Πότε μπορεί να προσβληθεί η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ενώπιον του Αρείου Πάγου για πλαστότητα. Στα πρακτικά δεν απαιτείται να καταχωρίζονται οι ερωτήσεις που υποβάλλονται στους μάρτυρες και οι απαντήσεις τους, εκτός αν ο κατηγορούμενος ζητήσει να καταχωρισθεί κάποια ερώτηση και η σχετική απάντηση. Μη καταχώριση τέτοιων ερωτήσεων και απαντήσεων, καθώς και εσφαλμένη ερμηνεία νομικής διατάξεως δεν συνιστούν πλαστότητα της αποφάσεως. Ορθά δεν απαντήθηκε ισ...


<< Επιστροφή