<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ανάκληση αναστολής ποινής
1)
480/2013 Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης που ανακάλεσε την χορηγηθείσα αναστολή εκτέλεσης της ποινής κατ' άρθρο 102 παρ.1 ΠΚ. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.
2)
1267/2013 Απόφαση, με την οποία ανακλήθηκε αναστολή ποινής, λόγω υπάρξεως προηγούμενης καταδίκης του αναιρεσείοντος, και, στη συνέχεια, η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική, δεν υπόκειται σε αναίρεση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.


<< Επιστροφή