<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών
1)
2187/2014 Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας, από τον οργανισμό της Υπηρεσίας.


<< Επιστροφή