<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Εφ' άπαξ επίδομα
1)
691/2014 Κλινικές. Επιχειρησιακή ΣΣΕ που προβλέπει εφαρμογή ευνοϊκότερων όρων ομοιοεπαγγελματικών ή κλαδικών ΣΣΕ. Είναι άκυρος ο όρος κατά το μέρος με το οποίο γίνεται παραπομπή αορίστως, σε μελλοντικές ΣΣΕ. Αναιρεί, κρατεί την υπόθεση, εξαφανίζει πρωτόδικη και απορρίπτει αγωγή.
2)
692/2014 Κλινικές. Επιχειρησιακή ΣΣΕ που προβλέπει εφαρμογή ευνοϊκότερων όρων ομοιοεπαγγελματικών ή κλαδικών ΣΣΕ. Είναι άκυρος ο όρος κατά το μέρος με το οποίο γίνεται παραπομπή αορίστως, σε μελλοντικές ΣΣΕ. Αναιρεί, κρατεί την υπόθεση, εξαφανίζει πρωτόδικη και απορρίπτει αγωγή.


<< Επιστροφή