<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Επίδομα πληροφορικής
1)
535/2014 Επίδομα πληροφορικής. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.11 του ν. 2470/1997, οι οποίες δεν παραβιάζουν την αρχή της ισότητας, δεν το δικαιούνται οι διοικητικοί ή οικονομικοί υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, που κάνουν απλή χρήση Η/Υ κατά την παροχή της εργασίας τους. Η απασχόλησή τους γίνεται εγκύρως στις θέσεις για τις οποίες προσλήφθηκαν και η χρήση Η/Υ δεν λογίζεται ως άκυρη απασχόληση σε μη νομοθετημένη θέση πληροφορικής. Εντεύθεν μη νόμιμη και η επικουρική βάση από τον αδικαιολόγητο πλ...
2)
2024/2014 Επίδομα χρήσεως ηλεκτρονικού υπολογιστή. ΟΓΑ, διεξαγωγή νομικής υπηρεσίας από ΝΣΚ. Παρέλκει η εκάστοτε χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας. Προϋποθέσεις καταβολής επιδόματος πληροφορικής. Το δικαιούνται μόνο οι ειδικευμένοι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά σε κλάδους πληροφορικής και υπηρετούν κατά πλήρες ωράριο εργασίας σε νομοθετημένες θέσεις πληροφορικής. Το δεδικασμένο δεν περιλαμβάνει τη γνώμη του δικαστηρίου ως προς την έννοια ή την ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόσθηκαν. Ανακαλεί εν μέ...


<< Επιστροφή