<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Συναλλακτικά ήθη
1)
289/2014 Έννοια συναλλακτικών ηθών. Πότε η παραβίασή τους ιδρύει τον εκ του άρθρου 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ λόγο αναίρεσης. Έννοια έθιμου. Η παραβίασή του ιδρύει τον από το άρθρο 559 άρ. 1α ΚΠολΔ λόγο αναίρεσης.


<< Επιστροφή