<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Έκθεση εισηγητή
1)
171/2014 Έκθεση του Εισηγητή Αρεοπαγίτη. Πρέπει να αποφαίνεται για το παραδεκτό της αναίρεσης, όπως και για το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της αναίρεσης. Αν έχει παραλείψει να αποφανθεί γι’ αυτά, τότε αναβάλλεται η συζήτηση για να συμπληρωθούν και να λάβουν σχετική γνώση οι διάδικοι. Αναβάλλεται η συζήτηση για να συμπληρώσει ο Εισηγητής την κρίση του για το παραδεκτό της ασκήσεως αναίρεσης, κατ’ αποδοχή οικείας ενστάσεως αλλά και αυτεπαγγέλτως (άρθρ 562, 569, 571, 574 και 577 ΚΠολΔικ).


<< Επιστροφή