<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αναιρέσεως παραδοχή
1)
1160/2017 Χρήση πλαστού και συγκεκριμένα πλαστής τραπεζικής επιταγής.
Όταν δεν προσδιορίζεται ο ακριβής χρόνος τελέσεως της πράξεως και δεν
μπορεί ο Άρειος Πάγος να κρίνει για την παραγραφή ή μη της πράξεως,
παραβιάζονται εκ πλαγίου οι ουσιαστικές διατάξεις περί παραγραφής και
ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κ.Ποιν.Δ. λόγος
αναιρέσεως, αφού η απόφαση στερείται νόμιμης βάσεως και καθίσταται
ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος. Όταν ο χρόνος τελέσεως της πράξεως
εμπίπτει σε...
2)
1408/2017 Αναιρέσεις κατά αποφάσεως που καταδίκασε τους αναιρεσείοντες για σωματική
βλάβη από αμέλεια εργαζομένου και για μη λήψη προστατευτικών μέτρων και
μέτρων ασφαλείας για τους εργαζομένους. Δέχεται αναιρέσεις για εκ πλαγίου
παραβίαση ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και για εσφαλμένη εφαρμογή νόμου και
αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη νομίμου βάσεως και εσφαλμένη
εφαρμογή του νόμου.
3)
1888/2017 Αναίρεση κατηγορουμένου. Η πράξη κατέστη ανέγκλητη με
επιεικέστερο νόμο μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Η
αναίρεση είναι παραδεκτή. Ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει το επιεικέστερο
νόμο. Αναιρεί την προσβαλλομένη απόφαση και κηρύσσει αθώο τον
αναιρεσείοντα.
4)
379/2015 Υπεξαίρεση κατ'εξακολ. Αντικ. Ιδ. Μεγ. Αξίας από συνδιαχειριστή ΕΠΕ.
Δέχεται Αίτηση Αναίρεσης Εισαγγ. ΑΠ, κατά Αθωωτικής Α/θμιας απόφασης Τριμ. Εφετ. Πειραιώς, ως βάσιμη.
Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως του Εισαγγ. ΑΠ, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αθωωτικής απόφασης
5)
572/2015 Χρέη προς το Δημόσιο. Δεκτή Αίτηση. Αναιρεί για διάταξη ποινής και Παραπέμπει.
Βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσ. ποινικής διάταξης.
6)
668/2015 Βάσιμος ο από το άρθρο 510 τταρ.1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου.
7)
670/2015 Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η'του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, για υπέρβαση εξουσίας, για μη νόμιμη αποβολή της πολιτικής αγωγής ως παράνομης παράστασης για δήθεν παραγραφή αυτή .
8)
1008/2015 Δέχεται αναίρεση Εισαγγελέα ΑΠ, κατά απόφασης Εφετείου που απέρριψεν εσφαλμένα ως αναιτιολόγητη έφεση εισαγγελέα εφετών κατά πρωτόδικης αθωωτικής απόφασης, λόγω αρνητικής υπέρβασης εξουσίας. Αναιρεί - Παραπέμπει.
9)
664/2013 Αίτηση Αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά απόφασης που κηρύσσει αθώες τις δύο κατηγορούμενες Υπαλλήλους, για Ψευδή Βεβαίωση και Απόπειρα καταπίεσης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ ΚΠΔ σχετικός λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για την αθώωση.
10)
818/2013 Αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως Τριμελούς Πλημ/κείου Τρικάλων. Απόφασης που κηρύσσει αθώους τους δύο κατηγορούμενους οδηγούς, για ανθρωποκτονία από αμέλεια, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δέχεται αίτηση. Αναιρεί. Παραπέμπει.
11)
824/2013 1. Το ΤΑΑΣ έπρεπε να αποβληθεί από την ποινική διαδικασία, κατ' αυτεπάγγελτο έρευνα του δικαστηρίου, αδιάφορα της μη προβολής σχετικής ενστάσεως αποβολής εκ μέρους του κατηγορουμένου (ΑΠ 2409/2009), για έλλειψη ενεργητικής νομιμοποιήσεως και συνεπώς, λόγω της ως παραπάνω παράνομης παράστασης της πολιτικής αγωγής, συνέτρεξε απόλυτη ακυρότητα της ποινικής διαδικασίας και ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' ΚΠΔ, προβαλλόμενος συναφής τέταρτος λόγος αναιρέσεως του κυρίου δικογράφου της κρινόμενης αιτ...
12)
825/2013 Βάσιμοι οι από το άρθρο 510§1 Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναίρεσης για ασάφειες και αντιφάσεις αιτιολογικού και διατακτικού. Αναιρεί και παραπέμπει.
13)
863/2013 Ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ. ΚΠΔ προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση, είναι βάσιμος, διότι δεν μπορεί να συμπληρωθεί το αιτιολογικό της με την καθολική αναφορά που κάνει στο διατακτικό της. Αναιρεί και παραπέμπει.
14)
882/2013 Καταδικαστική απόφαση για καθυστέρηση εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Τι πρέπει
να περιέχεται στην αιτιολογία της αποφάσεως για την πληρότητα αυτής. Τυπική αιτιολογία
με εξ ολοκλήρου παραπομπή στο κατηγορητήριο. Ενώ πρόκειται για ανώνυμη εταιρία, δεν
προσδιορίζεται ούτε στο διατακτικό η ιδιότητα και η θέση κάθε αναιρεσείοντος σ' αυτήν.
Αναίρεση και παραπομπή.
15)
897/2013 Υπέρβαση εξουσίας του Εφετείου, διότι το Τριμελές Πλημ/κείο, απέρριψε την έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτη, λόγω νόμιμης κλήτευσης του εκκαλούντος, ενώ η κλήτευση του κατηγορουμένου έγινε με θυροκόλληση και η κλήτευση του αντικλήτου δικηγόρου του επίσης με θυροκόλληση ήταν άκυρη, γιατί δεν έγινε στη δηλωθείσα με την έκθεση εφέσεως διεύθυνση αυτού.
16)
1509/2013 Αίτηση αναίρεσης Εισαγγελέα Πρωτοδικών κατά αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, με την οποία έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη για πλημμελήματα. Βάσιμος ο λόγος της αιτήσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 113 ΠΚ και της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 59 παρ.2 ΚΠΔ. Η αναστολή της παραγραφής, όταν με διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών αναβάλλεται η δίκη για τις πλημμεληματικές πράξεις, μέχρις οριστικού πέρατος της ποινικής δίκης για την κυρία υπόθεση, α...
17)
1530/2013 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Δέχεται αναίρεση Εισαγγελέα Α.Π. ως βάσιμη. Αναιρεί και παραπέμπει. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα Α.Π., για υπέρβαση εξουσίας του δικαστηρίου, που έπαυσε την ποινική δίωξη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, λόγω μη νομότυπης υποβολής της εγκλήσεως από υποκατάστατο όργανο του ΔΣ της ΑΕ, αλλά από τρίτο πρόσωπο, που δεν είχεν εξουσία εκπροσώπησης, λόγω ελλείψεως του γνησίου της υπογραφής των μελών του ΔΣ στο σχετικό πρακτικό τ...
18)
1559/2013 Πλαστογραφία. Κατάρτιση, κατ' εξακολούθηση, από τον κατηγορούμενο πρακτικών Δ.Σ. και Γενικών Συνελεύσεων ανώνυμης εταιρίας, τα οποία αυτός κατάρτισε και υπέγραψε ως Πρόεδρος αυτής και με το αναληθές περιεχόμενο ότι παρίσταντο κατά τις παραπάνω συνεδριάσεις και οι εγκαλούντες, οι οποίοι ετύγχαναν μέλη του ως άνω Δ.Σ. οι οποίοι όμως δεν παρίσταντο. Δεν συνιστά αυτή η πράξη κατάρτιση πλαστού εγγράφου αφού ο κατηγορούμενος, συνέταξε και υπέγραψε, με το δικό του όνομα τα έγγραφα αυτά, με το άνω ψευδέ...
19)
1567/2013 Δασικές εκτάσεις. Παράνομη εκχέρσωση δημόσιας δασικής έκτασης. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναιρεί την προσβαλλομένη απόφαση για τον ως άνω λόγο, αφού δεν αναφέρει αν η επικληθείσα απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας, με την οποία χαρακτηρίστηκε ως αναδασωτέα η δημόσια δασική έκταση, την οποία εκχέρσωσε παράνομα ο αναιρεσείων, δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ, καθώς και αν η απόφα...
20)
123/2012 Αγορανομική παράβαση – Αναιρεί. Μετά την κατάργηση με άρθρο 3 του Ν. 1401/1983 της παρ. 2 του άρθρου 36 του Αγορ/κου Κώδικα (ΝΔ 136/1946), που καθιέρωνε την ποινική ευθύνη των συμβατικά οριζομένων ως αγορ/κως υπευθύνων των επιχειρήσεων, ευθύνονται πλέον για κάθε αγορ/κή παράβαση στα αναφερόμενα καταστήματα ως αυτουργοί «ο κύριος της επιχειρήσεως ο διευθυντής και ο επόπτης» της επιχειρήσεως κλπ και όχι ο εκπρόσωπος της ΑΕ – παράβαση άρθρου 35 Αγ/κου Κώδικα και 11 του ΚΤΠ- η προσβαλλόμενη καταδικα...
21)
140/2012 Παραβίαση των κανόνων της οικοδομής. Στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Υποκείμενο του εγκλήματος αυτού, δύναται να είναι εκείνος, ο οποίος έχει τη διεύθυνση ή τη διεξαγωγή του οικοδομικού έργου, όπως ο επιβλέπων μηχανικός. Πότε το έγκλημα τελείται από αμέλεια. Κριτήρια διάκρισης της αμέλειας σε συνειδητή ή χωρίς συνείδηση. Απαραίτητο στοιχείο της ποινικής απόφασης είναι η αναφορά του είδους της αμέλειας που συντρέχει στη συγκεκριμένη περίπτωση, άλλως η...
22)
150/2012 Δέχεται αίτηση αναίρεσης. 1. Ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών μπορεί να ζητήσει την αναίρεση πλην άλλων αποφάσεων και εκείνων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που είναι ανέκκλητες, όπως η εκδιδόμενη επί αντιρρήσεων του αρ. 565 του ΚΠΔ, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 473 παρ.3 του ΚΠΔ, ήτοι μέσα σε δέκα ημέρες από την καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο του οικείου Πλημμελειοδικείου και όχι από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως αυτής. 2. Βάσιμος ο λόγος αναίρεσης του Εισαγγ. Πλημ/κών Χαλκίδος, α...
23)
170/2012 Μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ (ΑΝ 86/1967) παραδοχή λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (δεν προσδιορίζει την έννοια του εργοδότη σε ΑΕ κτλ). Αναιρεί, παύει οριστική ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
24)
194/2012 Σωματική βλάβη από αμέλεια, από υπόχρεο. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως, διότι το δικάσαν Εφετείο δεν αιτιολογεί τον αιτιώδη σύνδεσμο ανάμεσα στις παραλείψεις του διαχειριστή πολυκατοικίας, που δεν υπέβαλε νέα μελέτη προς έγκριση για τον ανελκυστήρα στο αρμόδιο τμήμα βιομηχανίας της οικείας Νομαρχίας, λόγω μετατροπών αυτού (ανελκυστήρα), που είχαν γίνει σε χρονικό διάστημα, προτού αναλάβει αυτός καθήκοντα ως διαχειριστής και του επελθόντος αποτελέσμ...
25)
195/2012 Καταδικαστική απόφαση, για ρύπανση του περιβάλλοντος, κατ’ εξακολούθηση. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου τέλεσης των μερικότερων πράξεων, είναι βάσιμος. Δεκτή η αίτηση αναίρεσης. Αναιρεί και παραπέμπει.


<< Επιστροφή