<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Προαγωγή υπαλλήλου
1)
801/2014 Παράλειψη προαγωγής, ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ. Με ορθή ερμηνεία του Οργανισμού Προσωπικού και πλήρη αιτιολογία δεν διαπιστώνεται καταφανής υπεροχή της αναιρεσείουσας έναντι των «κατ' εξαίρεση» προαχθέντων συναδέλφων της. Αβάσιμοι οι αναιρετικοί λόγοι 559 αρ.1, 8, 11 και 19 ΚΠολΔ. Απορρίπτει την αίτηση.
2)
1976/2013 Το Εφετείο το οποίο αναγνώρισε ότι ο αναιρεσίβλητος έπρεπε να είχε προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Τμηματάρχη - Προϊσταμένου από 1-5-2002, δεν παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 201 και 207 παρ. 1 ΑΚ, ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου, καθόσον, ειδικότερα, δέχθηκε ότι ο μεν αναιρεσίβλητος υπερείχε καταφανώς σε σύγκριση με τους προαχθέντες συναδέλφους του, οι δε μη προαχθέντες δεν υπερείχαν ούτε απλώς έναντι αυτού.


<< Επιστροφή