<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Δωρεάς ανάκληση
1)
1429/2013 Ανάκληση δωρεάς λόγω αχαριστίας. Έννοια αχαριστίας. Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμούς 1 και 29, 10, 11 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ., αβάσιμοι. Επικυρώνει Εφ.Αθ. 1809/2010.


<< Επιστροφή