<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Μεταβίβαση επιδίκου πράγματος
1)
1136/2013 Μεταβίβαση επιδίκου πράγματος μετά την εκκρεμοδικία είναι δυνατή υπό τους όρους του ουσιαστικού δικαίου αλλά δεν επιφέρει μεταβολή στην έννομη σχέση της δίκης. Ο ειδικός διάδοχος μόνον παρέμβαση μπορεί να ασκήσει ακόμη και ενώπιον του Αρείου Πάγου. Σε περίπτωση θανάτου κάποιον εκ των αρχικών διαδίκων.


<< Επιστροφή