<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ανάκληση απόφασης Α.Π.
1)
605/2009  
2)
1353/2008 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση ανακλήσεως της αποφάσεως του Αρείου Πάγου, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου, ως ανυποστήρικτη, επειδή ισχυρίζεται αορίστως ότι δεν έγινε νόμιμη επίδοση της κλήσεως προς συζήτηση της αναιρέσεως.
3)
1912/2007 Αίτηση ανακλήσεως αποφάσεως Αρείου Πάγου με την οποία απερρίφθη η αίτηση αναιρέσεως. Απαράδεκτη, εφόσον δεν έχει περιληφθεί η εξέταση παραδεκτώς προταθέντος λόγου αναιρέσεως.
4)
1991/2007 Απόρριψη ως απαράδεκτης αιτήσεως αναιρέσεως, ασκηθείσης από πληρεξούσιο δικηγόρο, λόγω μη επικλήσεως και προσκομιδής του πληρεξουσίου εγγράφου κατά την άσκησή της. Δεν συγχωρείται αίτηση ανακλήσεως της απόφασης του Αρείου Πάγου και επανεξέταση λόγου αναιρέσεως
5)
2070/2007 Απαράδεκτη αναίρεση γιατί στρέφεται κατ’ απόφασης που δεν υπόκειται σε αναίρεση, όπως είναι η απόφαση που απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως της διαδικασίας


<< Επιστροφή