<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Συνεκδίκαση
1)
495/2013 Ερμηνεία δικαιοπραξιών κατά 173 και 200 ΑΚ. Ανέλεγκτη η κρίση περί ασαφούς περιεχομένου της δικαιοπραξίας. Επάλληλες αιτιολογίες προς στήριξη αποδεικτικού πορίσματος. Παραμόρφωση εγγράφου. Όταν αφορά σε διαγνωστικό λάθος και όχι όταν αφορά στην εκτίμηση του εγγράφου. Πρέπει να έχει γίνει επίκληση στο Εφετείο και να προσκομίζεται στον Άρειο Πάγο 559 αρ. 11γ Κ.Πολ.Δ. Δεν απαιτείται ειδική μνεία και χωριστή αξιολόγηση καθενός από τα αποδεικτικά μέσα, αλλά αρκεί γενική μνεία την κατ΄ είδος αποδεικτι...
2)
846/2013 Συνεκδίκαση. Ακύρωση διαθήκης κατά 1719 παρ. 4 ΑΚ Ανάλυση διάταξης πριν και μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 30 του Ν, 2447/1996. Αναιρείται η απόφαση γιατί εφαρμόσθηκε η διάταξη, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της, ενώ ως εκ του χρόνου συντάξεως της διαθήκης στις 30.6.1988 ήταν εφαρμοστέα όπως ίσχυε πριν. Λόγοι από 1 και 19 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ.


<< Επιστροφή