<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αποφάσεως διόρθωση
1)
136/2012 Διόρθωση αποφάσεως σύμφωνα με το άρθρο 145 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Δεκτή. Διορθώνει.
2)
786/2010 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως Τριμελούς Εφετείου που κατεδίκασε σε δεύτερο βαθμό τον αναιρεσείοντα για α) χρήση πλαστών εγγράφων, β) υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Παράθεση από τον Άρειο Πάγο με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της επί της αναιρέσεως αποφάσεώς του της παραληφθείσης να παρατεθεί από το δικαστήριο της ουσίας διατάξεως του άρθρου 220 ΠΚ που εφαρμόσθηκε ως προς τη δεύτερη από τις αξιόποινες πράξεις κατ' άρθρο 514α ΚΠΔ. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ Κ...
3)
1431/2010 Αίτηση συμπληρώσεως αποφάσεως, λόγω εφαρμογής επεκτατικού αποτελέσματος. 469 ΚΠΔ. 1) Ο λόγος αναιρέσεως, όπως προβλήθηκε και έγινε δεκτός από τον Άρειο Πάγο, κατά το πρώτο σκέλος του, ελλιπούς αιτιολογίας ως προς την αμέλεια του αναιρεσείοντος στις αποδοθείσες δύο ανθρωποκτονίες από αμέλεια, δεν είναι αντικειμενικός, αλλ' αφορά αποκλειστικά και προσωπικά στον αναιρεσείοντα ιατρό και επειδή δε νοείται συμμετοχή στην αμέλεια, ούτε συγκαταδικάσθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί για συμμετοχή του εν...
4)
266/2009 Απορρίπτει. Συμπληρώνει την υπ΄ αριθμ. 8754/2007 απόφαση Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
5)
296/2009 Διατάσσει τη διόρθωση.
6)
656/2009 Οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ άρθρο 145 ΚΠΔ δεν είναι καταδικαστικές και δεν υπόκεινται σε αναίρεση. Η άσκηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου με δήλωση, επιδιδομένη στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, επιτρέπεται μόνο κατά καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι αιτήσεις αναιρέσεως κατά της προσβαλλομένης, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση για διόρθωση αποφάσεως.
7)
825/2009 Διόρθωση αποφάσεως του Αρείου Πάγου (ΚΠΔ αρθρ. 145 παρ. 1,2). Από προφανές λάθος, αναγραφή δικηγόρου παραστάντος πολιτικώς εναγόντων, αντίστροφα.
8)
1331/2009 Απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. 386 παρ. 1 β΄ ΠΚ. Έννοια (ΑΠ 2151/2006). 1. Ουδεμία απόλυτη ή σχετική μη καλυφθείσα ακυρότητα του προσδιορισμού δικασίμου και της διαδικασίας επήλθε και ο σχετικός από τα άρθρα 17 Β΄ παρ. 8, 9, 10 Ν. 1756/1988, 171 παρ. 1 εδ. Β΄, Δ΄, 174 παρ. 2 και 510 παρ. 1 στοιχ. Α΄, Β΄ του ΚΠΔ πρώτος λόγος αναιρέσεως, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι νόμιμα προσδιορίσθηκε μετ' αναίρεση η υπόθεση στην άνω δικάσιμο της 27-2-2008, που ήδη είχε γίνει η κλήρωση των συνθέσεων,...
9)
1414/2009 Διόρθωση απόφασης.
10)
1693/2009 Από παραδρομή ανεγράφη στο εισαγωγικό της αποφάσεως το όνομα του παραστάντος πληρεξουσίου της αναιρεσείουσας, διαφορετικό από αυτό εκείνου που παρέστη. Διορθώνει απόφαση.
11)
1705/2009 Ψευδής βεβαίωση, ηθική σ' αυτήν αυτουργία. Αναίρεση και κατά απόφασης διορθωτικής των πρακτικών, η οποία συμπροσβάλλεται με την διορθούμενη. Απορρίπτει λόγους για μη ειδική αιτιολογία, εσφαλμένη εφαρμογή νόμου, ακυρότητα από τη μη ανάγνωση εγγράφων και υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει αίτηση.
12)
1838/2009 Αίτηση συμπλήρωσης αποφάσεως σε Συμβούλιο Αρείου Πάγου, για παραγραφή πλημμελήματος συμπαραπεμπομένης με το ίδιο βούλευμα κατηγορουμένης, μη ασκήσασας αναίρεση, λόγω επεκτατικού αποτελέσματος άρθρου 469 ΚΠΔ. Έννοια εφαρμογή άρθρου 469 ΚΠΔ. Δεν συντρέχει στην προκείμενη περίπτωση, συμμετοχή περισσοτέρων στο ίδιο έγκλημα κατά τα άρθρα 45 έως 49 του ΠΚ, ούτε η ποινική ευθύνη της αιτούσας εξαρτάται από εκείνη του συμπαραπεμφθέντος κατηγορουμένου, αλλά πρόκειται για συμπαραπομπή με το ίδιο βούλευμα, ...
13)
2023/2009 Η απόφαση που δέχεται ή απορρίπτει αίτηση διορθώσεως των πρακτικών αποφάσεως δεν υπόκειται αυτοτελώς σε αναίρεση, αλλά συμπροσβάλλεται με την απόφαση στην οποία αφορά η διόρθωση και η προθεσμία της αναιρέσεως και για τις δύο αποφάσεις αρχίζει από την καταχώριση στο ειδικό βιβλίο της κύριας απόφασης. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως κατά των συμπροσβαλλόμενων ως άνω αποφάσεων ως εκπρόθεσμη, με βάση την καταχώριση στο ειδικό βιβλίο της κύριας απόφασης.
14)
2179/2009 Αναίρεση κατά διορθωτικού βουλεύματος. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη, διότι δεν υπόκειται αυτοτελώς σε αναίρεση.
15)
145/2008 Διορθώνει την 1775/2007 απόφαση του Α.Π.
16)
417/2008 Δεκτή αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητείται η διόρθωση ορισμένου σημείου του αιτιολογικού και του διατακτικού απόφασης του ιδίου Δικαστηρίου. Διορθώνει.
17)
930/2008 Αίτηση διορθώσεως αποφάσεως με αίτηση του Εισαγγελέα. Διορθώνει από το εσφαλμένο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στο ορθό Τριμελές Πλημμελειοδικείο.
18)
1175/2008 Δεν υπόκειται σε αναίρεση αυτοτελώς η κατ’ άρθρο 145 ΚΠΔ απόφαση που διατάσσει διόρθωση ή συμπλήρωση άλλης προεκδοθείσης αποφάσεως ή απορρίπτει τέτοια αίτηση. Αν προβαίνει σε διόρθωση ή συμπλήρωση προεκδοθείσης συμπροσβάλλεται μόνο με την τελευταία και με την προϋπόθεση ότι η τελευταία υπόκειται στο ένδικο αυτό μέσο. Αν απορρίπτει αίτηση διορθώσεως κλπ δεν υπόκειται σε καμία περίπτωση αυτοτελώς σε αναίρεση. Τα αυτά ισχύουν και επί βουλεύματος. Απορρίπτει.
19)
2287/2008 Διόρθωση απόφασης ως προς το κύριο όνομα του αναιρεσείοντος στο διατακτικό αυτής.
20)
2327/2008 Αυτεπάγγελτη διόρθωση διατακτικού απόφασης Αρείου Πάγου, ως προς το λανθασμένο, από προφανή παραδρομή, επώνυμο του αναιρεσείοντος, κατά το 145 ΚΠΔ.
21)
2395/2008 Διόρθωση απόφασης.
22)
2535/2008 Διόρθωση αποφάσεως του Αρείου Πάγου (ΚΠΔ άρθ. 145 παρ.1,2). Επιδίκαση δικαστικής δαπάνης σε πολιτικώς ενάγοντα που δεν παρέστη.
23)
2604/2008 Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Διόρθωση αποφάσεως κατ’ άρθρο 145 παρ. 2 από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Εντεύθεν όχι υπέρβαση εξουσίας από την επιδίκαση για πολιτικές αξιώσεις ποσού μεγαλύτερου από εκείνο που επιδικάσθηκε πρωτοδίκως στον πολιτικώς ενάγοντα. Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απορρίπτει.
24)
1900/2007  
25)
1929/2007 Αναιρέσεως επεκτατικό αποτέλεσμα. Συμπληρώνει απόφαση του Αρείου Πάγου, κατ' άρθρο 145 Κ.Π.Δ. προκειμένου να επεκταθεί, κατά το άρθρο 469 του ίδιου Κώδικα, το αποτέλεσμα και στο διάδικο εκείνο, που δεν άσκησε αναίρεση κατά της καταδικαστικής αποφάσεως.
26)
1957/2007  
27)
1/2006 Η διόρθωση της δικαστικής απόφασης (της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου), προϋποθέτει κατά το άρθρο 145 παρ. 1 του Κ.Π.Δ., αρνητικά, την μη επέλευση με τη διόρθωση, ουσιώδους μεταβολής στην απόφαση και των όσων έλαβαν χώρα στο ακροατήριο. Επομένως η διαγραφή με τη διαδικασία της διόρθωσης, από το σκεπτικό και το διατακτικό της απόφασης της Πλήρους Ποινικής Ολομέλειας, που εκδόθηκε επί αιτήσεως αναιρέσεως υπέρ του νόμου, της φράσεως, που τέθηκε εκ παραδρομής και αναφέρεται στην παραπομπή της ...
28)
2/2006 Η διόρθωση της δικαστικής απόφασης (της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου), προϋποθέτει κατά το άρθρο 145 παρ. 1 του Κ.Π.Δ., αρνητικά, την μη επέλευση με τη διόρθωση, ουσιώδους μεταβολής στην απόφαση και των όσων έλαβαν χώρα στο ακροατήριο. Επομένως η διαγραφή με τη διαδικασία της διόρθωσης, από το σκεπτικό και το διατακτικό της απόφασης της Πλήρους Ποινικής Ολομέλειας, που εκδόθηκε επί αιτήσεως αναιρέσεως υπέρ του νόμου, της φράσεως, που τέθηκε εκ παραδρομής και αναφέρεται στην παραπομπή της ...
29)
1/2000 Πότε επιτρέπεται δευτέρα αίτηση αναιρέσεως κατά της ίδιας αποφάσεως. Η απόφαση που εκδίδεται κατά το άρθρο 145 ΚΠΔ δεν υπόκειται αυτοτελώς σε αναίρεση. Το αρχικό κείμενο του άρθρου 514 εδ. γ ΚΠΔ(«Δευτέρα αίτηση αναιρέσεως της αυτής αποφάσεως ουδέποτε επιτρέπεται») επικρατεί του κειμένου της δημοτικής από το οποίο έχει παραλειφθεί το επίρρημα «ποτέ». Η απόφαση που εκδίδεται κατά το άρθρο 145 ΚΠΔ δεν υπόκειται αυτοτελώς σε αναίρεση, αλλά συμπροσβάλλεται με εκείνη την οποία διορθώνει ή συμπληρώνε...


<< Επιστροφή