<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Δήμευση μεταφορικού μέσου
1)
1968/2007 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για παράβαση του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 2910/2001 όπως αντικ. με το άρθρο 37 του Ν. 3153/2003. Πότε η αιτιολογία για τη δήμευση μεταφορικού μέσου είναι ειδική και εμπεριστατωμένη.


<< Επιστροφή