<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Έκδοση αλλοδαπού
1)
1289/2016 Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης με την υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφασή (βούλευμα) που γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του ανωτέρω εκζητουμένου, υπηκόου της Δημοκρατίας του Καζακστάν προκειμένου να εκδικασθεί για τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 256 παρ. 2 και 174 παρ.1 του Π.Κ της Δημοκρατίας αυτής που αποτελούν και αξιόποινες πράξεις κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα έφεση η οποία έγινε δεκτή τύποις και απορρίφθηκε στην ουσία της.
2)
1402/2016 Έκδοση προς έκτιση ποινής με εκζητούν κράτος την Αλβανία. Έφεση
εκζητουμένου κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας που
γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεώς του στην Αλβανία. Συντρέχουν όλες οι
νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση του εκζητουμένου. Δέχεται τυπικά και
απορρίπτει κατ' ουσίαν την έφεση.
3)
311/2015 Έφεση υπηκόου Μολδαβίας κατά απόφασης που γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσής του στις Μολδαβικές Αρχές, προκειμένου αυτός να δικαστεί για την πράξη της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Συνδρομή όλων των όρων που απαιτούνται για την έκδοση του από την από 13-12- 1957 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Έκδοσης και από τον ΚΠΔ. Απορρίπτονται όλοι οι αντίθετοι λόγοι έφεσης και ισχυρισμοί του εκκαλούντος, καθώς και η έφεσή του κατ' ουσία.
4)
483/2013 Έκδοση υπηκόου Αρμενίας σε Δικαστικές Αρχές Αρμενίας, για να δικασθεί για διάφορα εγκλήματα απάτης και βίας κατά αρχών του κράτους, με βάση Ένταλμα Σύλληψης Δικαστηρίου Αρμενίας. Απορρίπτεται η έφεση ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης της κλητευθείσας και μη κρατούμενης εκζητούμενης.
5)
609/2013 Έκδοση υπηκόου Ουκρανίας σε Δικαστικές Αρχές Ουκρανίας, για να δικασθεί για εγκλήματα απάτης, με βάση Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Δικαστηρίου Ουκρανίας. Απορρίπτει έφεση ως αβάσιμη.
6)
1260/2013 Έκδοση Αρμενίου υπηκόου στη Γεωργία βάσει της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως εκδόσεως (ν. 4165/1961) και συμβάσεως Δικαστικής Συνδρομής μεταξύ Ελλάδος και Αρμενίας (ν. 3007/2002). Πότε αποκτά την ελληνική ιθαγένεια τέκνο που γεννήθηκε από μητέρα ελληνίδα (ν. 3284/2004). Ορθό και αιτιολογημένο το εκκαλούμενο βούλευμα. Απόρριψη εφέσεως.
7)
1437/2013 Ποινική Δικονομία. Αλλοδαποί. Έκδοση Τούρκου υπηκόου στο κράτος της Τουρκίας, προκειμένου να εκτίσει ποινή φυλάκισης τριών ετών για κλοπή κατά συναυτουργία. Έφεση ενώπιον του ΑΠ κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως. Προσχώρηση σ' αυτή τη Σύμβαση και της Τουρκίας. Λόγοι εφέσεως. Αόριστη έφεση, αφού δεν αναφέρονται στην έφεση σφάλματα ή πλημμέλειες της απόφασης, αλλά προσωπικοί φόβοι. Απορρίπτει έφεση ως απαράδεκτη.
8)
693/2009 Έκδοση αλλοδαπού. Δικαίωμα αυτού να ασκήσει έφεση κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που γνωμοδοτεί υπέρ της εκδόσεως. Η έκθεση εφέσεως πρέπει να περιέχει και τους λόγους για τους οποίους ασκείται η έφεση, οι οποίοι αν είναι αόριστοι ή δεν προσβάλλουν την εκκαλούμενη απόφαση, καθιστούν απαράδεκτη την έφεση. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η έφεση που δεν περιέχει τέτοιους λόγους.
9)
132/2008 Έκδοση Γεωργιανού υπηκόου στη Γεωργία βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης εκδόσεως.
10)
1988/2007 Απορρίπτεται έφεση κατά της οριστικής απόφασης του Συμβουλίου Εφετών με την οποία αυτό γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης του εκκαλούντος στην Αλβανία.


<< Επιστροφή