<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Μισθωτική διαδικασία
1)
470/2018 ΘΕΜΑ : Εκ περιτροπής εργασία. Βασικά της γνωρίσματα, μορφές που μπορεί να λάβει, προϋποθέσεις για τη νομιμότητα της μονομερούς επιβολής της, καθώς και ορθός τρόπος εφαρμογής της. Δεν είναι επιτρεπτή η μονομερής επιβολή της σε κάποιους μόνο μισθωτούς της επιχείρησης και όχι σε όλους. Ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις του περιορισμού της δραστηριότητας της επιχείρησης, για την επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας. Η τήρηση της υποχρέωσης ενημέρωσης και διαβούλευσης αφορά όλες τις επιχειρήσ...


<< Επιστροφή