<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Δικαιοδοσία
1)
1561/2012 Παρεμπίπτων έλεγχος του κύρους και της νομιμότητας των πράξεων της διοικήσεως. Πότε. ¨Οχι έλεγχος της ουσαστικής κρίσης των οργάντων της ως προς τη συνδρομή ή όχι των απαιτούμενων πραγματικών προϋποθέσεων (Επικυρώνει Εφ. Αθ. 1414/2009).


<< Επιστροφή