<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Πλαστού εγγράφου χρήση
1)
134/2009 Πλαστογραφία (χρήση πλαστού). Απορρίπτει αναίρεση. Λόγοι αναίρεσης: 1) ειδική αιτιολογία, 2) εσφαλμένη εφαρμογή 216 παρ. 1-2, 3) έλλειψη νόμιμης βάσης.
2)
1989/2007 Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ΄ εξακολούθηση. Διαφορά μεταξύ διατάξεως του 216 παρ. 1 και εκείνης του άρθρου 217. Ορθή η καταδίκη για πλαστογραφία μετά χρή-σεως. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Ψευδής υπεύθυνη δήλωση. Ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη για τα παραπάνω εγκλήματα. Ορθή ερμη-νεία και εφαρμογή διατάξεων 216 και 217 ΠΚ
3)
1992/2007 Χρήση πλαστού εγγράφου (τι-τλου σπουδών). Εφαρμογή άρθρου 216 παρ. 1, 2 του Π.Κ. και όχι του άρθρου 217 Π.Κ., γιατί η χρήση του πλαστού εγγράφου έγινε για σκοπό διαφορετικό από τον διαλαμβανόμενο στο άρθρο 217 ΠΚ. Απορρίπτεται λόγος αναιρέσεως απ’ το άρθρο 510 παρ. 1 Δ και Ε του ΚΠΔ


<< Επιστροφή