<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Δήμευση
1)
765/2013 Δήμευση περιουσιών κατά το ψήφισμα Ν/1948. Λόγοι αναίρεσης: Από αριθ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.


<< Επιστροφή