<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Δάνειο
1)
570/2015 Η μεταβίβαση με πλειστηρ αποτελεί ιδιόρρυθμη σύμβαση εξομοιούμενη με πώληση. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και ισχύουσες διατάξεις Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις αυτές απαγορεύσεις διαθέσεως αφορούν στα δάνεια που είχαν χορηγηθεί από τον ΟΕΚ Αν το δάνειο έχει χορηγηθεί από Τράπεζα με τυχόν επιδότηση επιτοκίου από τον ΟΕΚ δεν εφαρμόζονται οι απαγορεύσεις του αρθρ 4 του ν 1641/1986


<< Επιστροφή