<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ποινών συγχώνευση
1)
641/2013 Ποινική Δικονομία. Συγχώνευση ποινών. Αναίρεση Εισαγγελέως κατά συγχωνευτικής αποφάσεως. Λόγοι: Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Υφ' όρον απόλυση καταδίκου. Χρόνος δοκιμασίας. Διάπραξη ετέρου αδικήματος κατά το χρόνο δοκιμασίας. Άρση της απόλυσης. Αθροιστική έκτιση του υπολοίπου της ποινής. Απαγόρευση συγχώνευσης στην περίπτωση αυτή. Δέχεται αναίρεση Εισαγγελέως και αναιρεί την υπ' αριθμ. 6504/2012 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, αφού δεν επιτρεπότα...
2)
150/2012 Δέχεται αίτηση αναίρεσης. 1. Ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών μπορεί να ζητήσει την αναίρεση πλην άλλων αποφάσεων και εκείνων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που είναι ανέκκλητες, όπως η εκδιδόμενη επί αντιρρήσεων του αρ. 565 του ΚΠΔ, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 473 παρ.3 του ΚΠΔ, ήτοι μέσα σε δέκα ημέρες από την καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο του οικείου Πλημμελειοδικείου και όχι από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως αυτής. 2. Βάσιμος ο λόγος αναίρεσης του Εισαγγ. Πλημ/κών Χαλκίδος, α...
3)
1224/2010 Υφ' όρο απόλυση. Ο καταδικασμένος σε ποινή στερητική της ελευθερίας απολύεται υπό προϋποθέσεις και υπό τον όρο της ανάκλησης εφόσον έχει καταδικασθεί σε πρόσκαιρη κάθειρξη, αν έχει συμπληρώσει τα τρία πέμπτα της ποινής του, ενώ αν μέσα στο χρονικό διάστημα από της απολύσεως μέχρι της εκτίσεως της ποινής που υπολειπόταν, όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από τρία έτη ή μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών όταν αυτό είναι μικρότερο, εκείνος που απολύθηκε διαπράξει έγκλημα από δόλο, για το οποίο του επιβλή...
4)
1341/2009 1. Κατά το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. Α΄ της ΕΣΔΑ, που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974 και έχει, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, υπερνομοθετική ισχύ, το επισυναπτόμενο στην κρινόμενη έκθεση αναιρέσεως έγγραφο, που περιέχει τους λόγους αναιρέσεως, στους οποίους μάλιστα σαφώς παραπέμπει, το οποίο δεν συνυπογράφει ο παραλαβών αυτό και συντάξας την έκθεση αναιρέσεως Διευθυντής των Φυλακών, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκθέσεως εφέσεως και η εν λόγω έκθεση είναι παραδεκτή καίτοι δεν περιείχε στο...
5)
706/2008 Υφ’ όρου απόλυση. Νομική φύση. Αποτελεί στάδιο εκτελέσεως της ποινής. Αν, κατά το στάδιο της δοκιμασίας του, τελέσει ο υφ’ όρου απολυθείς άλλη εκ δόλου πράξη και του επιβληθεί γι’ αυτήν ποινή ανώτερη των έξι μηνών, μολονότι η ανασταλείσα και η νέα ποινή συναντώνται κατά την εκτέλεση, δεν επιτρέπεται να καταγνωσθεί συνολική ποινή με προσμέτρηση και της ανασταλείσας, αλλά η νέα ποινή θα αποτιθεί χωριστά, μετά την έκτιση ολοκλήρου του υπολοίπου της ποινής που είχε ανασταλεί. Αναιρείται, λόγω εσφαλμ...
6)
2688/2008 Αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναίρεση συγχωνευτικής αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Συρροή ποινών. Αν υπάρχει προς εκτέλεση και απόφαση, η οποία έχει καθορίσει αμετάκλητα συνολική ποινή, αυτή λαμβάνεται υπόψη ως βάση για τον καθορισμό της νέας συνολικής ποινής, αν είναι βαρύτερη από τις άλλες. Αν όμως η συνολική ποινή δεν είναι βαρύτερη και πρόκειται να συγχωνευθεί με άλλες διασπάται και συγχωνεύονται οι επιμέρους ποινές. Επί παραβίασης των ανωτέρω ιδρύεται ο λόγο...
7)
1965/2007 Συγχώνευση ποινών. Δεν είναι καταδικαστική η απόφαση για καθορισμό συνολικής ποινής. Με αυτήν καθορίζεται απλώς ο τρόπος εκτελέσεως των ποινών. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως με το ως άνω πε-ριεχόμενο η οποία ασκήθηκε με δήλωση του δικηγόρου που είχε παρα-στεί ως συνήγορος του αναιρεσείοντος στη συζήτηση της υπόθεσης επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, χωρίς την προσάρτηση πληρεξουσίου
8)
2173/2007 Προϋποθέσεις καθορισμού συνο-λικής ποινής. Δεν μπορεί να συγχωνευθεί η ποινή για την πράξη που τελέστηκε από αυτόν, που απολύθηκε υπό όρο, κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, διότι τότε, κατ’ άρθρ. 108 ΠΚ επέρχεται άρση της αναστο-λής και οι ποινές εκτίονται αθροιστικώς


<< Επιστροφή