<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Χρεοκοπία δόλια
1)
264/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Άμεση συνέργεια σε δόλια χρεοκοπία. Λόγοι: α) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη της αναιρεσείουσας, συνισταμένη στο ότι γνώριζε την εικονική μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της πτωχής εταιρείας του αυτουργού της κυρίας πράξεως, σε βάρος της ομάδος των πιστωτών, στην εταιρεία όπου συμμετείχε η ίδια και συστήθηκε για να τον διευκολύνει στην διάπραξη του αδικήματο...
2)
1045/2010 Καταδολίευση δανειστών. Δόλια χρεοκοπία. Μεταξύ των εγκλημάτων αυτών υφίσταται όχι αληθινή κατ' ιδέαν συρροή αλλά φαινομένη (συρροή νόμου). Η διάταξη του άρθρου 397 ΠΚ είναι επικουρική έναντι εκείνης του άρθρου 398 ΠΚ. Επιτρεπτή η μεταβολή της κατηγορίας από καταδολίευση δανειστών σε δόλια χρεοκοπία, διότι πρόκειται περί των ιδίων περιστατικών. Απορρίπτει αίτηση διότι δεν επήλθε απόλυτη ακυρότητα.


<< Επιστροφή