<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αγροτική φθορά
1)
848/2013 Αδίκημα. Αγροτική φθορά. Λόγοι αναίρεσης: α) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου, β) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, γ) Απόλυτη ακυρότητα διαδικασίας στο ακροατήριο, δ) Παραβίαση δεδικασμένου, ε) Έλλειψη αιτιολογίας παρεμπίπτουσας απόφασης. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Επάρκεια αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως και του απορριπτικού αυτοτελούς ισχυρισμού του αναιρεσείοντος, περί υπάρξεως πραγματικής συγγνωστής πλάνης στο πρόσωπο του. Επιτρεπτή μεταβολή της κατη...
2)
1122/2010 Αγροτική φθορά με ζώα και ζημία άνω των 300 € είναι πλημμέλημα και τιμωρείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 381§1 ΠΚ. Αναίρεση απόφασης με την οποία έπαυσε την ασκηθείσα ποινική δίωξη λόγω παραγραφής (παρέλευση χρόνου πλέον της διετίας) εσφαλμένα, κρίνοντας το Δικαστήριο της ουσίας ότι πρόκειται για πταισματική παράβαση του άρθρου 100 του Ν.Δ. 3030/1954. Κήρυξη ενόχων των κατηγορουμένων από τον Άρειο Πάγο και παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο της ουσίας μόνο για την επιμέτρηση της προσήκουσας...


<< Επιστροφή