<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ανέγκλητη πράξη
1)
1094/2010 Παραβίαση άρθρ. 1 Α.Ν. 86/1967- Εισφορές ΤΕΒΕ. Ο παρών αναιρεσείων κατηγορούμενος, κατά το άρθρο 511 εδ. τελ. και 514 ΚΠΔ, αφού η αίτηση αναιρέσεως αυτού είναι παραδεκτή, κηρύσσεται αθώος, μετ' αναίρεση της αποφάσεως, διότι κατά το άρθρο 33 του Ν. 3346/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 της ΠΝΠ της 15.9.2009, που κυρώθηκε στη συνέχεια με το άρθρο πρώτο του ν. 3814/2010, ορίζεται ότι "Για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του αν. 86/1967, απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών ε...


<< Επιστροφή