<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αθλητισμός
1)
1218/2010 Παράβαση άρθρ. 41 ΣΤ΄ Ν. 2327/1999. Η βιαιοπραγία που τελέσθηκε μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο αυτών έχει έναντι της απλής σωματικής βλάβης επικουρικό χαρακτήρα. Βάσει της αρχής της επικουρικότητας η άνω βιαιοπραγία απορροφάται από την απλή σωματική βλάβη, η οποία τελέσθηκε στους χώρους αυτούς. Εφόσον η βιαιοπραγία απορροφάται από την απλή σωματική βλάβη, η οποία τελέσθηκε στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων, το Δικαστήριο εσφαλμένως ερμήνευ...


<< Επιστροφή