<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Παράβαση ταχυδρομικών υπαλλήλων
1)
606/2010 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 248 ΠΚ (Παραβάσεις Ταχυδρομικών Υπαλλήλων). Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, έλλειψη ακροάσεως.


<< Επιστροφή