<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Σφαγίων επιθεώρηση
1)
1380/2009 Καταδικαστική απόφαση για παρά-βαση του άρθρου 15 περ. δ΄ και ε΄ του ΠΔ 40/1977 "Επιθεώρηση σφαγίων ζώων και ζωικών προϊόντων". Απόρριψη λόγων αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς το δόλο.


<< Επιστροφή