<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί
1)
1103/2010 Κατασκευή και λειτουργία κεραίας σταθμού στην ξηρά χωρίς άδεια (άρθρ. 1 και 2Α Ν. 2801/2000). Αρμόδια Αρχή για χορήγηση της άδειας είναι μετά τον Ν. 2867/2000 η Ελληνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ορθή καταδίκη για το ανωτέρω έγκλημα του κατηγορουμένου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση λόγω αντιφάσεως, επειδή στο αιτιολογικό αναφέρεται ότι ο κατηγορούμενος δεν είναι υπαίτιος της πράξεως της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και πρέπει να κηρυχθεί αθώος αυτής και στο διατακτικό κηρύ...
2)
1326/2009 Παράβαση 1 παρ.1, 2Α, 5Α, Β του Ν.2801/2000. Παράβαση 16 παρ. 2 ν. 1730/1987, όπως αντικ. με 4 παρ. 7 ν. 2328/1995 και παράβαση 17 παρ. 4, 5, 6 αν. 2644/1998 σε συνδ. με 4 παρ. 2, 7 ν. 2328/1995. 1. Κεραία σταθμού ραδιοσήματος χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. 2. Μετάδοση Τηλεοπτικού Σήματος χωρίς άδεια ίδρυσης Τηλεοπτικού Σταθμού. 3. Παρεμβολές και Εκπομπή σε ζώνη Ραδιοσυχνοτήτων χωρίς άδεια αρχής. 4. Λειτουργία τριών Τηλεοπτικών Σταθμών και μετάδοση εικόνων πορνογραφικού περιεχομένου σε απαγορευ...
3)
1710/2009 Εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας και κοντέινερ σε δασική έκταση κατά παράβαση των άρθρ. 71 § 1 Ν. 998/1979 και 1 § 5 στοιχ. Α Ν. 2801/2000. Αληθής κατ' ιδέαν συρροή των δύο αδικημάτων. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως. Εφόσον χορηγήθηκαν ελαφρυντικά κατ' άρθρ. 84 § 2α ΠΚ αλυσιτελής η επίκληση ύπαρξης και άλλων ελαφρυντικών περιστάσεων, τις οποίες σιγή αντιπαρήλθε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, μολονότι προτάθηκαν. Απορρίπτει αίτηση.


<< Επιστροφή