<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Πυροβολισμοί άσκοποι
1)
1661/2009 Άσκοποι πυροβολισμοί. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, απόλυτη ακυρότητα πράξεων της προδικασίας, υπέρβαση εξουσίας, έλλειψη ακρόασης.


<< Επιστροφή