<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Νεκρών περιύβριση
1)
1652/2009 Περιύβριση νεκρών. Απορρίπτει λόγους για απόλυτη ακυρότητα από την παράσταση πολιτικής αγωγής, έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης.


<< Επιστροφή