<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Εργατικού ατυχήματος αναγγελία
1)
1486/2009 Μη αναγγελία ατυχήματος από εργοδότη. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς στοιχεία του δόλου. Έλλειψη νόμιμης βάσης. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης.


<< Επιστροφή