<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Εργασίας ρύθμιση
1)
1158/2009 Παράβαση νόμου περί ρυθμίσεως αγοράς εργασίας. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και γ) υπερβάσεως εξουσίας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απορρίπτει.


<< Επιστροφή