<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αγροτικών προϊόντων
1)
1905/2007 Υπερημερία αγοραστού αγροτικών προϊόντων ως προς την καταβολή του τιμήματος. Έλλειψη αιτιολογίας, λόγω μη αναφοράς εάν η αγορά έγινε για μεταπώληση, εξαγωγή ή βιομηχανοποίησ


<< Επιστροφή