<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Αναστολή εκτελέσεως αποφάσεως
1)
31/1990 Αν υποβληθεί κατ' άρθρ. 471 παρ. 2 εδ. β ΚΠΔ αίτηση αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού μετά τη λήξη της συνόδου του, εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη του άρθρ. 371 παρ. 4 εδ. δ', το οποίο ρυθμίζει το συναφές θέμα της αφαίρεσης του χρόνου προσωρινής κράτησης. Αβάσιμος κατά τα ανωτέρω ο λόγος αναίρεσης της υπέρ του νόμου αιτήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τον οποίο το Πενταμελές Εφετείο αναρμοδίως αποφάνθηκε επί αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως της αποφάσεως του Μικτού Ορκω...


<< Επιστροφή