<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Κινηματογράφος
1)
996/1991 Στη διάταξη του άρθρου 40 παρ. 1 Ν. 1597/1986 το κινηματογραφικό έργο νοείται γενικώς ανεξαρτήτως εθνικότητας ελληνικής ή μη. Αναιρείται υπέρ του νόμου λόγω εσφαλμένης ερμηνείας του αρθρ. 40 παρ. 1 Ν. 1597/1986 η αθωωτική απόφαση για προβολή αλλοδαπής κινηματογραφικής ταινίας, χωρίς γραπτή άδεια του δημιουργού, διότι αιτιολόγησε την αθώωση με την κρίση ότι με το Ν. 1597/1986 προστατεύονται μόνο οι ελληνικές και όχι οι αλλοδαπές κινηματογραφικές ταινίες (Ολομ ΑΠ. 996/1991 Ποιν.Χρον. ΜΑ. 1294). (Ε...


<< Επιστροφή