<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ναυτικοί
1)
587/1991 Η ποινική ευθύνη των πλοιοκτητών για τη μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών καθιερώθηκε το πρώτον με τις διατάξεις του άρθρου 1 § 5 εδ. β Ν. 1711/ 1987, για δε το προηγούμενο χρονικό διάστημα η μη καταβολή δεν αποτελεί αξιόποινη πράξη, ούτε με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ΑΝ 86/1967. Ο εργοδότης πλοιοκτήτης ή ο αντιπρόσωπός του στην Ελλάδα, που δεν καταβάλλουν τις εργοδοτικές εισφορές που τους βαρύνουν κατά το ΠΔ 913/1978, δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για την παράλειψή τους αυτή κατά το άρθρο...


<< Επιστροφή