<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Χρυσού Εισαγωγή
1)
586/1991 Αυτός που εισάγει χρυσό από το εξωτερικό οφείλει κατά την είσοδο του να προβεί σε σχετική δήλωση και να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας, γιατί αλλιώς διαπράττει το έγκλημα της λαθρεμπορίας. Από της καταργήσεως του ΝΔ 3517/1956 αυτός που εισάγει χρυσό από το εξωτερικό οφείλει κατά την είσοδο του να προβεί σε σχετική δήλωση και να καταβάλει τον οφειλόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας, γιατί αλλιώς διαπράττει το έγκλημα της λαθρεμπορίας, για τη στοιχειοθέτηση του οποίου είναι αδιάφορο...


<< Επιστροφή