<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Δημόσιος Υπάλληλος
1)
798/1992 Το ανεύθυνο των δημοσίων υπαλλήλων έναντι τρίτων έχει εφαρμογή και ως προς τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Το άρθρο 85 § 1 του Υπαλληλικού Κώδικα, που καθιερώνει το ανεύθυνο των δημοσίων υπαλλήλων έναντι τρίτων έχει εφαρμογή και ως προς τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, δεδομένου ότι το θέμα αυτό δεν ρυθμίζεται από το Ν. 419/1976 «περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» και κατά συνέπεια είναι απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά του απαλλακτικού βουλεύματος για εγκλήματα π...


<< Επιστροφή